Zelfsturende teams bij Voys met holacracy stimuleren werkgeluk

Hoe Voys zorgt voor werkgeluk met zelfsturende teams met holacracy

Voys oprichter Mark Vletter met het boek over werkgeluk van Veronique Kilian

Regelmatig organiseert Voys bijeenkomsten op hun kantoor in Groningen. Deze staan bekend als een Voys Spraakmakend Sessie. Iedereen geïnteresseerd in de manier waarop Voys zichzelf organiseert, is welkom op deze middag. Met een man of 20 staan we in een grote cirkel. Mark Vletter, oprichter van Voys, opent deze middag. “Ik doe het deze keer anders dan anders”, kondigt hij aan. Als je jezelf als mens wilt inbrengen in plaats van de functie die je vertegenwoordigt, mag je een stap naar voren doen. De hele cirkel doet een stap naar voren. Het begin is gemaakt van een interessante middag.

Klantgeluk

Bij deze sessie mag iedereen vragen stellen. Dat doen we door een rondje te doen langs alle deelnemers van deze middag. Wie ben je en wat is je vraag. Als teamcoach, opleider van werkgelukdeskundigen en auteur van managementboeken over o.a. werkgeluk ben ik reuze geïnteresseerd in het geluk. Mijn volgende boek zal gaan over organisaties en teams die maximale creativiteit kunnen vrijmaken. Dit genereert zoveel energie dat dit bijdraagt aan werkgeluk.

We krijgen het Voys boekje waarin de verwijzingen naar klantgeluk worden genoemd:

  • we zijn ervan overtuigd dat gelukkige collega’s zorgen voor gelukkige klanten
  • het streven naar gelukkige klanten maakt dat we steeds kijken naar hoe we hen beter en sneller kunnen helpen
  • de purpose van het team klantgeluk is: A culture of independence and happiness for customers and colleagues

Voys schreef al op hun website: “Het maximale uit zichzelf halen in een omgeving waarin mensen vertrouwen, verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid krijgen. Voys gelooft dat een mens zich alleen met die randvoorwaarden kan ontplooien, gelukkig kan zijn en zo optimaal kan bijdragen aan de organisatie. Gelukkige medewerkers zorgen immers voor gelukkige klanten.” Mijn vraag deze middag ging uiteraard over wat Mark verstaat onder werkgeluk. Dit bracht deze middag op het spoor van Holocracy.

Holacracy

Voys maakt gebruik van holacracy, vertelt Mark, Voor holocracy werd hij geinspireerd door het boek Getting Teams Done. Wat nodig is voor een zelfsturend team om maximaal creatief te zijn is “een systeem dat structuur en overzicht biedt en dat flexibel genoeg is om zich aan te passen aan de omgeving. Deze structuur zorgt ervoor dat er duidelijkheid ontstaat over wat het team wil bereiken, wat van ieder teamlid verwacht wordt en wie waarvoor verantwoordelijk is.”

Holarchie verwijst naar een natuurlijke ordening zoals een lichaam bestaat uit ledemeten, een hand uit vingers, een vinger uit cellen. Cracy betekent besturen. Besturen op zo een manier dat er geen tijd en energie verspild wordt aan oeverloze discussies, verzuipende teamleden die niet weten wat ze moeten doen en teamleden die hun wil opleggen aan anderen om toch maar de controle te houden. Bij holocracy organiseer je een zelfsturend team volgens een bepaalde regelset. Holocracy is daarmee een besturingssysteem.

Brian Roberts

De geestelijk vader van holocracy is Brian Robertson. In deze TEDtalk legt hij de principes van holocracy uit:

Holacracy als succesformule voor werkgeluk

Een gelukkige medewerker heeft geen manager, omdat teams zelf besluiten nemen in plaats van dat besluiten van bovenaf worden opgelegd. Voys heeft geen afdelingen maar cirkels. Iedere cirkel formuleert een eigen purpose. Een cirkel bestaat uit rollen. Als Mark op de laptop een interne site opent om de cirkels te laten zien bij Voys, verschijnt er op het scherm een beeld van het huidige aantal cirkels. Het lijkt wel een wereldkaart van cirkels die weer opgaan in grotere cirkels. Het doet denken aan continenten.

Sommige cirkels hebben verbeeldende namen zoals Smooth Operatios, Spraakmakers en natuurlijk ook Klantgeluk.

Het was een bijzondere sessie waarbij Voys openheid en transparantie waarmaakte. We kregen direct inzage in de diverse mails, rollen, purposes. Een leerzame middag dat vraagt om een vervolg, Voer genoeg om Voys als casus op te nemen in mijn volgende boek over teams die sturen op maximale creativiteit en daarmee geluk!

Maak jouw werkgeluk concreet

praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

Populair

Categorieën

Laten we een afspraak maken!

Wil je graag meer handvatten hoe je tot je recht komt, in je element bent en positieve invloed uitoefent in je team. In welke ontwikkelingsfase jij en of het team ook zit.

Vul het formulier hieronder in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Contact Informatie
Beantwoord de volgende vragen