Werkgeluk rendeert?

Het rendement van Geluk

Geluksprofessoren – en wetenschappers ploppen overal op. SMO (Stichting Maatschappij en Onderneming, uitgever van wetenschappelijke artikelen) gaf een bundel uit met diverse bijdragen van professoren en promovendi over Geluk in ondernemingen. Sinds een aantal jaren worden wetenschappelijke onderzoeken bijgehouden in de World Database of Happiness. Professor Martin Seligman is bekend geworden als grondlegger van de Positieve Psychologie waar hij geluk bestudeert en ‘invoert’ in opdracht van de Amerikaanse overheid. Om maar niet te spreken van professor Sonja Lyubomirsky en professor Barbara Frederikson wiens populaire boeken in het Nederlands zijn vertaald. Maar wat betekent geluk eigenlijk?

Meetbaar geluk

Geluk is lastig te meten. In Bhutan hebben ze het Bruto Nationaal Geluk. Geluk werd een reclame artikel voor Coca Cola en de Happy Meal van McDonalds omdat deze reclames een positief hadden voor de verkoopcijfers. Geluk is een gevoel, aangezien onderzoeken het geluk meten door te vragen naar beleving. Mensen worden gevraagd: hoe voel je je? Geluk wordt ook wel gedefinieerd als ‘subjectief welbevinden’ of Levensvoldoening. Tegenwoordig wordt geluk ook in verband gebracht met Flow en Bevlogenheid. Diverse auteurs, zoals Csikszentmihályi en Schauffeli hielden zich bezig met deze onderwerpen. Ook de TU Delft is bezig met dit onderwerp en heeft onlangs vragenlijsten ontworpen om bevlogenheid te meten onder werknemers.

Geluk en rendement

Wat zijn de verbanden tussen de geluksbeleving en andere factoren? Het rendement van Geluk lijkt te mooi om waar te zijn: een hele batterij aan effecten wordt achter elkaar opgesomd: gelukkige mensen zijn creatiever, weerbaarder tegen mogelijke tegenvallers, hebben een hogere productiviteit, minder slaapproblemen en een lagere wil om het bedrijf te verlaten (Hendriks, 2014; Brand, 2010). Kantoormensen die gelukkig zijn en productief bezig met de toekomst van henzelf en het bedrijf presteren 16% beter dan hun minder gelukkige collega’s en hebben 125% minder last van burn-out. (Spreitzer & Porath, 2012). Levenstevredenheid heeft een sterkere positieve invloed op met werkprestaties dan werktevredenheid op werkprestaties (Hendriks 2014, Jones 2006). Fujiware (2014) beweert dat 1% procent geluksgroei gelijkstaat aan een stijging van een jaarinkomen met € 297 en 10% gelijkstaat met een stijging van het jaarinkomen met € 2.850.

Geluk beïnvloeden

Zit geluk in de genen of kan je geluk beïnvloeden? Moet je eerst weerbaar zijn om je gelukkig te voelen of ben je gelukkig en daardoor automatisch weerbaarder? Als je eerst begint met je gelukkig te voelen, dan heeft dat een groter effect op je gezondheid dan beginnen met gezondheid om je gelukkig te voelen, beweren diverse onderzoekers (Oerlemans, 2014; Hawkings en Booth, 2005). En hoe lang duurt geluk? Zo blijkt dat een nieuw huis of een nieuwe partner wel leidt tot geluk(sgevoel), maar slechts voor ongeveer drie maanden. Voor langdurig geluk is er kennelijk meer nodig. Hiervoor hebben Sheldon en Lyubomirsky (2007) hun sustainable happiness model  ontworpen op basis van onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat je veertig procent van je geluk zelf actief kunt beïnvloeden. Hun resultaten komen overeen met andere onderzoekers: in 2011 is een langdurig onderzoek gestart, genoemd de Gelukswijzer (Oerlemans, Bakker en Veenhoven, 2014) waar ongeveer vijftigduizend mensen aan deelnamen. Veertig procent van de verschillen in beleving van geluk is toe te schrijven aan veranderingen binnen de persoon zelf.

Geluk is te leren

Geluk blijkt een positieve spiraal te zijn die je kunt ‘aanzetten’. Maar waar moet je beginnen? Volgens professor Seligman beschrijft het in zijn boek Gelukkig zijn is te leren. In dit boek geeft Seligman weer hoe je deze spiraal kan starten. Deze manier heeft overeenkomsten met de wijze die Lyubomirsky omschrijft. In de  workshop Het Rendement van Geluk die ik gaf bij de Rabobank gaf ik een overzicht van tools.

Wil je ook meer leren over over hoe geluk rendeert? Je kan aan de slag met het boek of met de opleiding.

Maak jouw werkgeluk concreet

praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

Populair

Categorieën

Laten we een afspraak maken!

Wil je graag meer handvatten hoe je tot je recht komt, in je element bent en positieve invloed uitoefent in je team. In welke ontwikkelingsfase jij en of het team ook zit.

Vul het formulier hieronder in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Contact Informatie
Beantwoord de volgende vragen