Welke vragenlijsten zijn er om werkgeluk in kaart te brengen?

Werkgeluk meten met vragenlijsten?

Als je bezig bent voor jezelf, met je team of met de organisatie werkgeluk te meten, zijn er diverse mogelijkheden. In Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! staat een implementatie-plan voor geluk, als je richtlijnen zoekt hoe je geluk op de kaart kunt zetten op je werk. Daarnaast werken wij ook met een eigen vragenlijst om gelukscompetenties in kaart te brengen. Handig om te weten waar je aan zou willen werken.

Een geluksvragenlijst helpt als er al enige acceptatie is c.q. bewustzijn dat er zoiets is als “werkgeluk”. Wordt geluk nog beleefd als ‘zweverig’ of ‘vaag’, dan is het beter om eerst nog meer bewustzijn te creëren door bijvoorbeeld een spreker over werkgeluk uit te nodigen of een trainer  te vragen een workshop of training over werkgeluk te geven. Vaak is daar wel animo voor, omdat de meeste medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn voor “gelukkig werken”.

Hieronder vind je een overzicht van diverse vragenlijsten.

Vragenlijst ervaring

In de loop van de jaren heb ik ervaring opgedaan met de volgende vragenlijsten:

 • De Happiness At Work Survey – deze survey is inmiddels uit de markt genomen. Deze werkgelukvragenlijst is ontwikkeld door statisticus Nic Marks. Nic heeft al diverse TEDtalks over werkgeluk gegeven en uitgezocht wat het verband is tussen werkgeluk en correlaties met factoren die dit werkgeluk beïnvloeden. Deze factoren heeft hij verwerkt in deze survey. Met deze vragenlijst kun je percentages toekennen je eigen geluk, maar ook van teams en afdelingen. Voor de interpretatie heb je vaak wel een expert nodig om de resultaten goed over het voetlicht te brengen.

 

 • De Gelukkig Werken vragenlijst is ontwikkeld door het SOFOS onderzoeksinstituut in samenwerking met Onno Hamburger. Het meet 6  factoren, waaronder talentontwikkeling, werkplezier, persoonlijk leiderschap, productiviteit, werkgeluk  en mentale fitheid.

 

 • De gelukswijzer is ontwikkeld door diverse wetenschappers: prof. dr. Arnold Bakker (Universiteit Maastricht), dr. Martijn Burger (EHERO), Pieter van Haren (VGZ), Peter Hermus (Risbo), drs. Guy Van Liemt (Erasmus Universiteit), dr. Wido Oerlemans (TU Eindhoven) en prof. dr. Ruut Veenhoven (Erasmus Universiteit, EHERO).  Het is een online vragenlijst die je dagelijkse (werk)activiteiten in kaart brengt zodat je bewust wordt van de activiteiten waarbij je je (het) gelukkig(st) voelt. Ik ben hieraan begonnen maar vond het op een gegeven moment zo een tijdrovende bezigheid dat ik ermee gestopt ben. Er zijn andere, snellere manieren om werkgeluk in kaart te brengen.

 

 • Natuurlijk hebben we zelf ook een vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst gelukscompetenties:

Vragenlijst gelukscompetenties

 • Alleen al het invullen van deze vragenlijst brengt bewustwording over de wijze waarop je zelf werkgeluk in praktijk brengt. Deze vragenlijst geeft je inzicht in alle 25 gelukscompetenties die in het boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! beschreven staat. Op de eerste dag van de opleiding tot werkgelukdeskundige gaan we hier uitgebreid op in. Je vult van te voren zelf  de  vragenlijst in, zodat we gericht kunnen bespreken wat je automatisch al doet en waarin jij je nog wilt ontwikkelen. 

Vragenlijsten die passen

Welke vragenlijst past bij jouw organisatie? In dag drie van de opleiding tot werkgelukdeskundige ontvang je een overzicht van diverse categorieën die je kan gebruiken voor werkgeluk-vragenlijsten. Wat belangrijk is, is dat de vragenlijst die je gebruikt past bij jouw organisatie en de cultuur.

 • Welke indicatoren zijn belangrijk?
 • Hoe sluit het aan bij de taal van je medewerkers?
 • Zal het eerlijk ingevuld worden en daadwerkelijk een goed beeld geven?
 • Hoe start je een nul-meting?
 • In welke categorieën breng je jouw vragen onder?
 • Hoe gebruik je de vragenlijst om werkgeluk levend te maken?

Heb je vragen of wil je sparren over werkgeluk in je organisatie?

Ja ik wil meer weten over werkgeluk implementeren in mijn organisatie

 

Geschreven door teamcoach, spreker en auteur Veronique Kilian