Visie Traject

Van strategie naar uitvoering

Wil jij...

Wat is een visie traject?

Een visie traject is een visie die samengesteld wordt door input van meerdere stakeholders, samenwerkingspartijen, waaronder zowel externe partijen als interne stakeholders. Het gaat er niet alleen om dat we een visie formuleren, maar dat de visie energie heeft en dat de formulering “lekker bekt”. Het verzamelen van de ingrediënten voor de toekomstige visie is een proces van voortschrijdend inzicht en een organisch proces.

Proces is even belangrijk als de inhoud

Alignment betekent dat alle organisatieleden aansluiten bij een gezamenlijke purpose, zodat het samenwerkt als een lichaam: de afzonderlijke ledematen werken samen, maar ook de hand met de schouder en de vingers werken samen als 1 hand. Als het goed is, ontstaat er ook vanzelf communitybuilding. Het proces is even belangrijk als de inhoud van de visie die geformuleerd wordt.

...Veronique heeft een goede timing en de aard van verdiepende vragen.

geweldloze communicatie

Otmar Buyne
Doctor bij Radboud University Medical Centre Nijmegen

Met ons team een zeer nuttige dag gehad. Veronique besteedde veel aandacht een een goede voorbereiding. Ook diegenen zich door het onderwerp teamcoaching minder aangesproken voelden, werden in het proces op passende wijze meegenomen.

Wat opviel waren de goede timing en de aard van de verdiepende vragen die zij ons zowel tijdens de voorbereiding als op de dag zelf stelde.
Daarnaast is zij goed in staat te luisteren naar wat er gezegd wordt, te horen wat niet gezegd wordt en kan zij snel en adequaat samenvatten en parafraseren.

Onze groep heeft meer bewustzijn gekregen van onze samenstelling en heeft nu al concrete verbeteringen doorgevoerd. Wij kijken uit naar het vervolg.

Wat is een visie?

een visie op werkgeluk en het verankeren van werkgeluk.

Een voorbeeld:

DPK/Lunavi is gestart met werkgeluk als leidend principe. We willen het werkgeluk verankeren in het DNA. We willen het werkgeluk zichtbaar maken. Interveniëren op het ‘gemopper op de werkvloer’ door een beweging van binnenuit en we willen personeel aantrekken en behouden.

De eerste vruchten beginnen zichtbaar te worden. 

Visie in een VUCA wereld

Je wilt een visie die helpt bij de groei én stabilisatie van de organisatie in een VUCA-wereld. VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex, Ambigue. De visie helpt om medewerkers te behouden en personeelstekort te verminderen en geeft een antwoord op de huidige werkdruk, werkstress en ziekteverzuim.  Het helpt de organisatie te floreren, ook onder moeilijke en onzekere omstandigheden.  

Er zijn mega trends zoals arbeidsmarkt krapte, de energie crisis en de klimaat crisis. En een algemene trend dat de werkdruk toeneemt en welzijn afneemt. Uit een Harvard onderzoek onder 1500 respondenten uit 46 landen uit 2020 bleek dat bij 85% van de leidinggevenden het welzijn was afgenomen én tegelijkertijd was bij 56% de werkeisen toegenomen en 62% had moeite om de werklast te beheersen.  

Een toekomstvisie in een VUCA wereld vraagt kaders en vernieuwend leiderschap. Daar zal ik later op ingaan onder het kopje inspiratiekracht in leiderschap.

Voorkom een papieren werkelijkheid

Vaak worden visie documenten prachtig gemaakt en gebracht maar blijft de werkelijkheid weerbarstig. Hoe zorgen we voor een energie-gevende visie die leeft? Daarvoor werken we met een aantal principes:

  1. Op een effectieve en efficiënte manier informatie verzamelen van de representanten van stakeholders
  2. De visie wordt geformuleerd een taal die die zowel de externe klant als interne klant (medewerkers) aanspreekt, en komt tot uiting in een Merk Manifest en een Employee Value Proposition (EVP)
  3. Inspiratiekracht in leiderschap met een MT-plus die de visie kan uitdragen en implementeren
  4. Een actieve rol van de teamcoaches om te ondersteunen bij het implementeren van de visie

Stap 1:

Communicatie en effectief & efficiënt input verzamelen voor de visie

Communicatie rondom een visie traject is essentieel om alle stakeholders te betrekken. Een pakkende naam voor het traject. Leuke uitnodigingen en verhelderende en energie-gevende sessies. 

Een organisatie is een levende organisatie. Het is een eco-systeem mét de klant. De klant is net zo een belangrijke stakeholder als de medewerker. We bepalen wie de representanten zijn van de stakeholders met wie we spreken. Met hen maken we een gezamenlijke beweging. Bijvoorbeeld: Het MT, de teamcoaches, de RvB én de klant zijn cruciaal bij het formuleren én in beweging zetten van de toekomst visie.

We ontwerpen een traject waarin we in diverse sessies spreken met de representanten. In deze bijeenkomsten ontdekken we de taal die we gaan gebruiken voor onze visie-documenten.

Stap 2:

informatie voor onze visie op met methodieken zoals:

Om op een ludieke en effectieve manier de visie boven tafel te krijgen, blijven we dichtbij de taal van je organisatie. De methodieken die we kiezen, zorgen ervoor dat alle stakeholders actief bijdragen. Voorbeelden van waar we mee werken:

Stap 3:

een visie die raakt

Uiteindelijk wil je dat de visie helder en duidelijk is. Dan kan je kiezen voor verschillende vormen. Een praatplaat bijvoorbeeld, of een Merk Manifest van 1 A4. Een Merk Manifest helpt hierbij. Of een Employee Value Proposition. 

Een Merk Manifesto is voor de externe klant. Een EVP is voor de interne klant. In een EVP staat beschreven waarom een werkgever belangrijk is voor medewerkers. Het is een belofte die je doet aan je huidige en toekomstige medewerkers. Onderdeel van een EVP zijn bijvoorbeeld werk-privé balans, aandacht en positieve erkenning, de missie & visie, de waarden, en de samenwerking in teams. Hier vormt het werkgeluk als waarde onderdeel van. De geluksambassadeurs die mee helpen om een positieve beweging in gang te zetten.

Een kort en krachtige visie zorgt ervoor dat de medewerkers weten wat de purpose van het bedrijf is en dat de visie ‘geleefd’ wordt.

Stap 4:

Begeleiding bij synchroniseren: handelen vanuit een gezamenlijke visie

De valkuil bij een grote verscheidenheid aan meningen is dat de verscheidenheid leidt tot lange discussies, langzamere besluitvorming en minder draagvlak in plaats van dat verscheidenheid leidt tot synergie door de wijsheid van de groep te benutten. Voor een team in flow is een gezamenlijke visie nodig waar ieder vanuit eigenheid invulling kan geven. 

Daarom faciliteren we het traject zodanig dat we met elkaar zicht krijgen op het geheel: één Master Mind.  De stakeholders gaan afstemmen met elkaar. Dit noem ik ‘synchroniseren’: handelen vanuit een gezamenlijke visie die van binnenuit gevoeld wordt.

...Positiever en gelukkiger

Ingrid-Slenders-Willems

Ingrid Slenders-Willems
Zorgmanager

Veronique heeft ons laagdrempelig begeleid naar een positiever en gelukkiger managmentteam. De strategiedag was helder en verrijkend. Ze is rustig, duidelijk en inspirerend. Ze liet ons af en toe heerlijk lachen. Samen met de teamcoaches en werkgelukambassadeurs gaan we als MT onder de begeleiding van Veronique het werkgeluk als een olievlek door de organisatie verspreiden. De eerste stappen zijn al een groot succes.

Veelgestelde vragen

Heb je voorbeelden waar je dit eerder gedaan hebt?

Jazeker, zowel op team niveau als op organisatie niveau. Kijk bijvoorbeeld bij de kraamzorg organisatie.

Een voorbeeld waar ik aan de slag ben gegaan om werkgeluk te ‘implementeren’ is de kraamzorgorganisatie Dé Provinciale Kraamzorg / Lunavi Kraamzorg. Hier heb ik een aantal blogs over geschreven

Welke manieren van faciliteren passen bij onze organisatie?

Voor een traject is het belangrijk om fun en flow te combineren: geen stoffige en saaie enquêtes of gesprekken, maar een vorm die het maximale naar boven haalt vanuit een ontspannen sfeer. Wel met bevlogenheid, kennis én een heldere facilitering.

Afhankelijk van de doelgroep en tijdstip kiezen we de vorm. Er zijn veel mogelijkheden om input te krijgen, zowel in kleine als grote groepen, op management niveau of de werkvloer en in individuele gesprekken en testen.

Wat is er zo bijzonder aan de Authentieke Dialoog?

Wat je wilt is dat er naar boven komt wat mensen écht bezig houdt, wat er écht speelt en wat er energie heeft. De Authentieke Dialoog helpt daarbij ook nog om een groep te helpen een Master Mind te gaan vormen met elkaar, zodat de stakeholders uiteindelijk gaan handelen vanuit een gezamenlijke visie. Hiervoor is wel een proces voor nodig, dat zal niet over 1 nacht ijs gaan.  Hoeveel dit met zich mee brengt, hangt af van het traject dat we ontwerpen met elkaar.

Wie schrijft de visie of maakt de praatkaart?

Schrijven is een vak. Een mooie lay-out is zeker belangrijk als je jouw visie wilt overbrengen via een praatkaart of animatie. Hiervoor kunnen we samenwerken met de interne communicatie afdeling of vakmensen hiervoor invliegen.

blogs over best practices

Award geluksbestuurder van het jaar: Voorzitter Raad van Bestuur Kraamzorg Janine Kliphuis aan het woord.

Award geluksbestuurder van het jaar: Voorzitter Raad van Bestuur Kraamzorg Janine Kliphuis aan het woord.

Award voor geluksbestuurder van het jaar 2022 is gegaan naar bestuurder Janine van Kliphuis. Zij kiest voor werkgeluk in de…
Werkplezier in de zorg temidden van een zorginfarct? Werkgeluk als keuze

Werkplezier in de zorg temidden van een zorginfarct? Werkgeluk als keuze

Werkplezier in de zorg. Dat vieren we op de laatste dinsdag van januari volgens de issuekalender. Maar als er een…
Een gelukkige organisatie in de zorg?

Een gelukkige organisatie in de zorg?

Gelukkige momenten. Vanzelfsprekend? Als je mensen vraagt naar een van de gelukkigste momenten van hun leven, is een veel gegeven…

Laten we een afspraak maken!

Wil je graag meer handvatten hoe je tot je recht komt, in je element bent en positieve invloed uitoefent in je team. In welke ontwikkelingsfase jij en of het team ook zit.

Vul het formulier hieronder in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Contact Informatie
Beantwoord de volgende vragen