Berichten

Geluksmanager van het jaar 2021

Al bijna tien jaar ben ik bezig met werkgeluk. Een aantal jaren geleden ben begonnen met de uitreiking van “Geluksmanager van het jaar” door de samenwerking met managers door de jaren heen. Vaak door lezingen, bijeenkomsten en workshops die ik mocht geven met een van de managers.

Geluksmanagers dichtbij

Ik heb dus deze managers van dichtbij meegemaakt en kan uit eigen ervaring zeggen of ze bij hebben gedragen aan het geluk van medewerkers. In 2021 heeft (voormalig) afdelingshoofd Ben van Otterijk van de Veiligheidsregio Brabant ZuidOost (VRBZO) de Award voor geluksmanager van het jaar mogen ontvangen.

Geluksmanager van het jaar Award 2021

In deze traditie zijn hebben ook al andere managers deze award mogen ontvangen: Bob Hutten, voorzitter Raad van Bestuur en DGA van Hutten, Ralph Deguelle, CEO en oprichter van Kabisa, Ramon Dölle, afdelingshoofd gemeente Rotterdam bij Rotterdam Inclusief.

Geluksmanager van het jaar 2021. Hoe is dat zo zo gekomen?

De aanloop begon in 2020. Een van de HR adviseurs was al tien jaar mij aan het volgen via mijn nieuwsbrief toen zij op een dag reageerde op een verjaardagsactie die ik had uitgezet. In een persoonlijk gesprek met haar kwam toen ter sprake dat ze iemand wilde voorstellen om met mij kennis te maken om te verkennen wat ik kon betekenen in coaching. Het zou het begin zijn van een belangrijke persoonlijke transformatie voor deze coachee.

Omdat de toenmalige leidinggevende van de coachee op vakantie was, nam Ben de honneurs waar om dit coachingstraject goed te keuren en te budgetteren. Door de positieve reacties bij de eerste coachee, ontstond bij HR het idee om ook meerdere mensen te laten coachen door mij.

Interventies die werken

Dus een logische stap was dat ik kennis zou maken met Ben. En dat gebeurde online tijdens de lock down. En ik herinner me Ben heel groot in beeld. Ik dacht: zo! een echte brandweerman! En tijdens het gesprek gebeurde er iets: Ben had in de smiezen dat ik situaties kon duiden om de interventies te vinden die werken. En of ik ook nog twee anderen wilde coachen, en al snel volgde een derde coachee.

Het jaar 2021 begon met 4 coachees van de VRBZO. Daarna volgden er nog twee.

Bereid en beschikbaar

Ben en ik hebben intensief contact gehad, want hij was bereid: bereid om te doen wat nodig was om

  • de medewerker back up te geven,
  • als mentor te fungeren, gesprekken te voeren met oprechte aandacht,
  • ambities uit te spreken,
  • authentieke dialogen te voeren en daarin helemaal zichzelf te geven – ook bij de Authentieke Dialogen waar ik niet bij was, van wat ik terug hoor van de coachees (zonder overigens dat de inhoud werd besproken van de Authentieke Dialoog).

Ben was bereid om ervoor te véchten dat zijn medewerker zou floreren; bereid én beschikbaar tijdens zijn drukke werkzaamheden als afdelingshoofd. Ik heb tijdens de coachingstrajecten gezien hoe Ben voor een aantal coachees een baken van hoop was, een anker om hun kwetsbaarheid te mogen tonen en een houvast in tijden van verwarring, vervreemding of verandering.

Als ik een appje stuurde naar Ben, kreeg ik vaak diezelfde dag nog antwoord, al was het maar een bevestiging met zijn beroemde uitspraak: “Helder!”. En soms antwoordde ik met: Zo, dát is snel! En dat schreef hij terug: “Zo snel als de brandweer!”

Geluksmanager van het jaar Award Uitreiking

Ongekende crisis

In oktober 2021 kwam ook mijn boek uit over leiderschap. En dat leidde bij Ben tot het idee om een bijeenkomst te organiseren met zijn teamleiders naar aanleiding van het boek. Toen kwam de inspiratie van het sectorhoofd erbij met een van de missies van de VRBZO, namelijk “anticiperen op ongekende crisis.”

Hoe kan je anticiperen op datgene wat je nog niet kent? Een bijzonder thema waar we met bijzondere werkvormen aan hebben gewerkt. Just follow the white rabbit was een van de aanwijzingen die bij mij eruit kwam. Een metafoor en verwijzing uit de film The Matrix.

Tijdens die leiderschapsmiddag legde ik in het midden van de groep een foto met een klein figuurtje in een reusachtig gebergte. Dit kleine figuurtje trotseerde op een dunne richel deze berg als een bergbeklimmer die niet verticaal maar horizontaal rond de berg klom. Op de foto was niet te zien dat dit personage gezekerd was aan een touw. Ik kreeg al hoogtevrees als ik er alleen maar naar kéék. Laat staan dat ik deze “crisis” zou op zoeken om deze vakantiestunt te doen als deel van een bezinningstocht. Maar Ben deed het.

Geluksmanager in de bergen?

Gelukscompetenties

De geluksmanager van het jaar 2021 wordt uitgereikt aan een manager die van betekenis is geweest voor het werkgeluk van anderen. In het boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! heb ik 25 gelukscompetenties ontworpen en beschreven op drie niveaus. Het derde niveau gaat over het beoefenen van de gelukscompetentie door degene die vanuit een leidinggevende positie de gelukscompetenties in een organisatie faciliteert. De manager dus.

Ik wil drie gelukscompetenties noemen waar ik getuige van ben geweest was.

cover boek geluk op het werk

Betekenisgeving, verknopen en Alignment

De eerste is betekenisgeving, dat wil zeggen: het zijn van “een betekenisvolle ander” voor iemand. Ik heb al beschreven hoe Ben daar vorm aan gaf.

De tweede is Verknopen; iets doen met de intentie tot het vergroten van het geluk van een ander – zónder dat hij een zachte heelmeester was, want als het erop aan kwam, schuwde hij de confrontatie niet. Maar verknopen is ook het vieren van dat werkgeluk als het gelukt is. Ik hoor Ben nog hardop zeggen in grote blijdschap dat een van de coachees – die ook de opleiding tot werkgelukdeskundige heeft gedaan – hier zó gelukkig rondloopt. En daar kunnen we nog maar even van genieten, want voor haar gaan er deuren open – zoals dat gaat bij iemand die floreert.

De derde is Alignment: het faciliteren van een coachingstraject, soms inclusief een assessment, zodat iemand zijn persoonlijke missie kan vinden. Want het volgen van je persoonlijke pad, het ontdekken van verborgen talenten of het herontdekken waar je in je element bent – de  zogenaamde sweet spot – maar ook het transformeren van pijn, trauma of conflict – opent de weg naar werkgeluk. En daar hebben we meerdere voorbeelden van gezien in de afdeling van Ben.

 

 

 

Van harte gefeliciteerd met je award Ben, dik verdiend!

 

Ook geïnteresseerd in Leidinggeven aan werkgeluk? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek of kijk naar lezingen, opleidingen of mijn boeken over werkgeluk.

 

 

Kraamzorg en werkgeluk: een gelukkige organisatie in de zorg?

Kraamzorg + werkgeluk. Is dat vanzelfsprekend?

Als je mensen vraagt naar een van de gelukkigste momenten van hun leven, is een veel gegeven antwoord: “de dag dat mijn kind geboren werd.” En dat dit geluk in de periode na de geboorte niet vanzelfsprekend is, weten we. Medewerkers in de kraamzorg zijn cruciaal om de moeders en de vaders te begeleiden om deze gelukkige momenten te verlengen in een periode die voor deze vaders en moeders gepaard gaat met vragen en zorgen, met ziekte en gezondheid, met een lach en soms een traan.

kraamzorg werkgeluk Veronique Kilian

Wat is kraamzorg? Het is professionele zorg door een kraamspecialist voor ouder en kind tijdens en tot enkele dagen na de bevalling. De kraamverzorgprofessional assisteert de verloskundige of de huisarts bij de thuisbevalling, verzorgt moeder en kind en geeft up to date kennis over de Geboortezorg.

De gelukkige kraamzorg organisatie

En hoe kunnen je als bestuur en MT van een kraamzorg organisatie daarbij helpen? Door bij te dragen aan medewerkers die de kennis, de handvatten en de middelen hebben om te werken aan werkgeluk. Kortom: te gaan voor een gelukkige organisatie. Dat is wat Dé Provinciale Kraamzorg en Lunavi Kraamzorg deed. Vanaf 2022 mocht ik bestuur, het voltallige management team inclusief een aantal stafleden en teamcoaches begeleiden om werkgeluk te integreren in de organisatie.

Hoe werkt werkgeluk?

Mijn visie op werkgeluk is dit: onze hersenen zijn geprogrammeerd om te mopperen, maar we kunnen onszelf aanleren om de focus te leggen op wat ons gelukkig maakt. Stel je eens voor: je kijkt aan het eind van de dag terug op 10 dingen, waarvan 5 positief, 4 neutraal en 1 negatief, waar denk je dan het eind van de dag het meest aan?

Werken aan werkgeluk is dus te leren, maar dan moet je wel weten hoe. Dat doe ik door handvatten aan te reiken, geluksvaardigheden te leren en te werken aan het zichtbaar maken van werkgeluk. Zichtbaar maken van geluk, betekent ook het ervaren van positieve emoties. Geluk is een beleving.

Geluksdragers

Als ik aan mensen vraag wat voor hun werkgeluk is, zijn de antwoorden vaak: als ik van betekenis ben geweest voor de klant, bijvoorbeeld: “als ik het huis uit loop een moeder die weet hoe ze zelfstandig verder kan met haar baby en daar vertrouwen in heeft, zodat ik de deur met een gerust hart achter me dicht trek.” Of: “als ik een goed gesprek heb gehad met een collega.” Of: “als er een fijne sfeer is op het werk.”

Bijna niemand zegt: werkgeluk is salaris. Meer geld geven of medewerkers pamperen is vaak niet de sleutel, het zit in het scheppen van de zogenaamde geluksdragers. En wat de geluksdragers zijn die aanslaan in jullie organisatie, is een onderzoek. Dat kan variëren van een complimentenkaart tot een taart bij een speciale gebeurtenis, van extra aandacht geven in een gesprek tot het geven van een vrije dag, van het overnemen van een dienst tot …. iets wat je tot nu toe nog niet bedacht hebt.

Zelfstandige teams? Hoe bereik je ze?

Werkgeluk klinkt allemaal leuk en aardig, maar hoe doe je dat als je werkt met zelfstandige teams? Teams waar het zoeken is naar de verbinding tussen de medewerker en de organisatie? Waar teamleden zo zelfstandig werken dat ze van elkaar misschien niet eens weten dat er iemand ziek is in hun team? Waar de werkdruk hoog is, zodat je gemakkelijk ingehaald wordt door de waan van de dag? Hoe bereik je medewerkers die solistisch werken?

Door een MT en een bestuurder die samen werkgeluk uitdragen. Door de middelen te gebruiken die betaalbaar en effectief zijn. Door klein te beginnen en je kring te vergroten met geluksambassadeurs.

Geluksambassadeurs

Ik geef een voorbeeld: Stel de teams hebben allemaal hun eigen whatsapp groep. Stel je stelt een teamcoach aan die haar geluksmakers kan benoemen we filmen haar 30 seconden waarin ze de vraag beantwoordt: wat zijn jouw geluksmakers op het werk? Stel ze zou dat 30 seconden filmpje via de whatsapp sturen naar een aantal medewerkers met enige toelichting en het verzoek om feedback. Wat gebeurt er dan?

Geluk is een beleving: de ander gaat het mee-beleven in dat filmpje. Ze worden tot nadenken gezet. En door telkens te onderzoeken wat werkt, en medewerkers te vinden die aanhaken, kunnen we het steeds groter maken. Zodat voorzitters van teams de “thirty-seconds” gaan door-appen naar hun eigen teams. Met andere woorden: Het bouwen van een fundament, is de springplank naar zelforganiserend werkgeluk.

De juiste communicatie middelen zijn cruciaal. Voor een gemiddelde MBO-er niveau 3 dient werkgeluk simpel, duidelijk en concreet te zijn. Voor iemand op kantoor kan 5 minuten werkgeluk het verschil maken tussen een opbeurende of een vermoeiende werkdag.

Geluksgesprekken

Het voeren van zogenaamde geluksgesprekken werkt alleen als het aansluit op de ontwikkelingsfase van je organisatie.

Wat je in deze gesprekken bespreekt, en hoe je ze voert, hangt af van de ontwikkelingsfase van de organisatie. Als je verder bent met werkgeluk, ga je andere gesprekken voeren dan als je in de opstartfase bent, wanneer je eerst nog aan het bouwen bent aan  ‘geluksbewustzijn’, zoals ik dat noem. Dat geldt ook voor het uitzetten van een vragenlijst over werkgeluk of een nieuwsbrief.

3 valkuilen van werkgeluk

De ontwikkeling naar een gelukkige organisatie heeft valkuilen die je wilt vermijden. Ik wil er drie noemen die ik in de praktijk terug zie.

1. Bestuurder niet achter je hebben

Ten eerste: als je de bestuurder niet achter je hebt staan en het MT onvoldoende beeld heeft bij wat werkgeluk voor hen is. Je gaat namelijk te maken krijgen met weerstand, vooroordelen en obstakels. Best practices hoe je daarmee omgaat, kan je onder meer beluisteren in mijn laatste aflevering van de Chief Happiness Officer Podcast waar ik Bob Hutten interview. Bob is eigenaar en lid van de Raad van Bestuur van Hutten.

2. Werkgeluk als eendagsvlieg

Ten tweede: als je werkgeluk behandelt als een eendagsvlieg, verdampt het op een gegeven moment. Werkgeluk is een weg van de lange adem. Het is niet voor niets dat een traject vaak  bijna een jaar duurt. Het is trainen, het is momentum creëren, het is het uitvoeren van de juiste interventies bij de juiste timing.

Ik geef een voorbeeld van een organisatie die hier niet over had nagedacht. Toen ik hen tegenkwam, bleken ze een sporthal te hebben gebouwd en een heuse powernap-kamer. Zo staat het ook op de website. Maar in de praktijk komt er nauwelijks iemand. Want het MT geeft geen prioriteit aan werkgeluk.

De échte geluksdragers slaan ze over. Als er een order wordt getekend van vier ton, zet de Raad van Bestuur er een handtekening onder en geen haan die er meer naar kraait. Geen aandacht, geen momentum, gewoon weer doorwerken. En deze cultuur zorgt voor de nodige burn-outs in de organisatie.

3. Werkgeluk als vrijbrief

De derde valkuil: werkgeluk wordt te pas en te onpas gebruikt en misbruikt: “ik doe deze taken niet, want ik word daar niet gelukkig van.” Nou, dan doe ik ook geen belastingaangifte meer, want daar word ik ook niet gelukkig van.

Werkgeluk is geen vrijbrief. Het betekent ook niet ophouden met het aanspreken van mensen op disfunctioneren, en geen ziekteverzuim. Het betekent wel meer energie krijgen van je werk en daardoor ziekteverzuim terug dringen. Het betekent dat je aantrekkelijker wordt in de markt en meer sollicitatiebrieven krijgt. Hutten kreeg op hoogtijdagen bijna 1000 brieven per week. Ze moesten iemand inhuren om sollicitanten af te wijzen, iemand die dat op zo’n manier kon dat de sollicitanten wel ambasseurs zouden blijven voor het bedrijf. Dus die werden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Hoe kan ik je daarbij helpen?

Laat ik mezelf eerst even meer voorstellen. Ik ben auteur van drie boeken. Mijn laatste boek gaat over leidinggeven aan zelfstandige teams die gelukkig werken. Ik ben daarin op zoek gegaan naar best practices van organisaties, en – gebaseerd op managementliteratuur  – heb ik daar mijn eigen ervaring aan toegevoegd.

Mijn tweede boek gaat over trainen van werkgeluk en mijn eerste boek gaat over teamcoaching op een manier dat teams tot co-creatie komen. Ik ben naast werkgelukdeskundige, teamcoach en trainer ook organisatie-adviseur. Want de context waarin teams werken, is mede bepalend voor de interventies die je kiest en de impact die ze hebben. En werkgeluk is een vraagstuk dat vele aspecten kent.

Ik heb ook ervaring als HR adviseur, gelukkig maar, want werkgeluk raakt aan thema’s als vitale medewerkers, ziekteverzuim begeleiding en binden & boeien van personeel.

De laatste jaren heb ik me verdiept in scrum en agile werken, zodat ik als facilitator teams kan helpen om in kleine overzichtelijke stapjes zichtbare resultaten te bereiken.

Verder ben ik bekend in de zorg, van intramuraal tot ziekenhuis, van thuiszorg tot kraamzorg. Als teamcoach begeleid ik zowel management teams als teams op de werkvloer.

Wil jij ook begeleiding van jouw organisatie naar een gelukkige organisatie? Laten we samen sparren en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Verslag van het congres Pluk je geluk bij de gemeente Tiel

Dagvoorzitter en journalist Frenk van der Linden opent het congres Pluk je geluk in Tiel met een ontroerend geluksmoment. Na 40 jaar “oorlogszwijgen” vallen zijn ouders elkaar weer in de armen na zijn bemiddeling. Hoe je na diepe dalen en verdriet toch nog tot elkaar kan komen en een lichtpuntje kunt creëren, is de toonzetting van de dag,

Nadar Issa, de saxofonist uit de band van Claudia de Breij, vult de welkomsthal van Schouwburg Agenietenhof met zijn muziek. Er hangt een gastvrije sfeer. Geen wonder dat ook burgemeester Hans Beenakker en gemeentesecretaris Igor van der Valk constateren dat iedereen met een glimlach binnenkomt. Burgemeester Hans Beenakker is enthousiast over het boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! en laat trots zijn zojuist verkregen exemplaar zien aan de andere congres organisatoren.

Wat betekent geluk in gemeenteland? De core business van gemeenten is zich bezig houden met “kwaliteit van leven” stelt een van de sprekers als definitie van geluk. Maar welke geluksvaardigheden pas je dan toe? Hoogleraar Jan Pieter Smits en onderzoeker van het CBS vertelt dat hij met een klasje van 15 leerlingen het mystieke pad verkent. Geluk hangt niet af van de omstandigheden, maar van hoe je je verhoudt tot het leven. En daarmee wordt geluk een levenskunst.

Gijs Rademaker van EenVandaag laat zien dat we behoren tot een van de gelukkigste land ter wereld en tegelijkertijd is er onvrede. Hoe kan dat?

Ter illustratie laat Gijs een typerende uitspraak zien van een van de deelnemers die de enquêtes van EenVandaag invulde: “ik ben met pensioen, doe vrijwilligerswerk, ik heb zonnepanelen en een fijne tuin, de problemen zijn in de andere wijken.” We zijn weliswaar gelukkig, maar niet iedereen is tevreden met het leven in Nederland.

Laurens Bijl en Veronique van Pol van de gemeente Roerdalen nodigen ons uit om onze geluksplek te omschrijven. Zo komen we tot een Hallo-Stoep, een Verwonderingstrap en een Liefdesluifel. Allemaal plekken die dierbare herinneringen in zich herbergen. Geen wonder dat deze gemeente zoveel geluksplekken heeft uitgezet – fysieke plekken die worden aangegeven met een beschrijving van de dierbare herinnering van een inwoner.

Gemeentesecretaris Nico Swellenberger van de Gemeente Schagen stelt samen met Nancy Peters dat geluk geen middel is maar een doel op zich. Duurzaam geluk betekent het regelmatig ervaren van positieve gevoelens en algemene tevredenheid met het eigen leven. En welke factoren hangen daarmee samen? Een toename van zinvol werk, het verminderen van eenzaamheid en het verhogen van werkgeluk.

We zitten in een revolutie volgens Ferenc ten Damme. Revolutie? hoor je de zaal denken. Ferenc vraagt: wie kijkt er Netflix? Driekwart van de zaal steekt de hand omhoog. Wie is er nog lid van een omroep? Een enkeling. We hebben geen beleid gemaakt op Netflix. We kennen de spelregels niet van te voren, maar we kunnen alleen actief mee bepalen wat de spelregels zullen zijn. En de spelregels veranderen snel. Wie heeft er nog Blue Ray? Deze is al “uit” en oud – tegenwoordig is alles live streaming. En wie heeft al gevlogen met de self flying airtaxi?

 

Wat gaat de werkgeluksrevolutie ons brengen? Op welke plekken mag het woord werkgeluk nog niet genoemd worden omdat het een zweverig imago heeft? En waar is werkgeluk de hoeksteen van succes, waardoor de organisatie vol tot bloei komt?

Veronique Kilian geeft regelmatig werkgeluktrainingen en de opleiding tot werkgelukdeskundige / Chief Happiness Officer. Ze is auteur van het boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! en auteur van Teamcoaching en Intervisie met de Authentieke Dialoog. Veronique heeft bij meerdere organisaties ervaring met werkgeluk en verzamelt best practices over werkgeluk op trainjegelukscompetenties.nl.

Werkstress? Activeer je Higher Brain met deze 3 tips

Werkstress. We hebben zelfs een speciale week van de werkstress. Een goed moment om een steentje bij te dragen door te vertellen hoe geluk werkt om werkstress tegen te gaan…

Neuropsychologie

Laten we eens kijken wat de neuropsychologie hierover zegt. Wat gebeurt er in de hersenen gebeurt bij stress? Als je onder stress staat, wordt het zogenaamde Lower Brain geactiveerd. Dat is het deel van de hersenen dat zich richt op gevaar en negatieve herinneringen aan je opdringt waardoor je bang bent om pijnlijke ervaringen opnieuw te beleven. Het Lower Brain zorgt voor vernauwd bewustzijn, waardoor je minder oplossingen ziet, minder optimistisch wordt en uiteindelijk minder effectief bent dan je zou kunnen zijn. Het Lower Brain wordt vaker geactiveerd dan je denkt. Volgens neuropsycholoog Hanson hebben we een zogenaamde negatieve neiging. We letten meer op wat er mis gaat dan op wat goed gaat. Dit betekent dat er automatisch meer aandacht gaat naar wat ons minder gelukkig maakt dan naar wat ons wel gelukkig maakt. Bij stress reageert ons lichaam – dat begint al op een subtiel niveau – met de zogenaamde ‘Freeze, Flight, Fight-reacties’: bevriezen, vluchten of vechten. Het lichaam reageert zeer snel op stress. Zelfs als het alleen maar negatieve gedachten zijn, beginnen er al stresshormonen in je lichaam te circuleren.

Geluksgevoel

Een geluksgevoel daarentegen is de brandstof om het zogenaamde Higher Brain te activeren. Is het Higher Brain actief, dan zie je meer mogelijkheden, ben je alerter, analyseer je situaties beter, bedenk je sneller creatieve oplossingen voor problemen, kun je beter met tegenslagen omgaan en vertoon je een hogere mentale productiviteit. Geluk is daarom een goed tegengif tegen stress.

3-F Model

In mijn boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties beschrijf ik het Het 3F-model dat ik ontdekt heb. Dit is een framework om geluksvaardigheden te trainen. Het kan worden ingezet om geluk bij het individu en bij de organisatie te laten toenemen. Het vermindert stress en zorgt voor meer productiviteit en minder uitval. In het artikel Geluk valt te trainen, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Organisatie Ontwikkeling (TvOO) lees je meer over dit framework.

 

Positiviteitsresonantie

Inmiddels heb ik bij diverse organisaties trainingen mogen geven om duurzame inzetbaarheid te verhogen, zoals het project “Bevlogen aan de Slag” bij een zorginstelling, dat bekostigd werd met de ESF Subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. In dat project mochten de deelnemers zelf kiezen wat ze belangrijk vonden. De meeste aandacht ging naar activiteiten waar positieve verbinding mogelijk was, zowel als collega en als mens. ‘Positiviteitsresonantie’, zoals dat heet in de geluksliteratuur, is essentieel bij hoge werkdruk. Overal waar ik kom, blijkt hier grote behoefte aan te zijn. Als het druk is, lijkt het alsof we geen tijd hebben voor verbindingsmomenten. Maar een positieve collegiale werksfeer bouwen, ontstaat niet zomaar. Het heeft kwaliteitstijd nodig. Nieuwe gewoontes. En gewoontes kun je trainen. Kijk voor inspiratie en praktijk cases op http://trainjegelukscompetenties.nl/gelukscompetenties-praktijk-cases.

 

drs. Veronique Kilian is auteur van Geluk op je werk? Train je gelukscompetenties! 25 Gelukscompetenties om te kiezen. Zij traint en coacht management en medewerkers op het gebied van leiderschap, veranderingsmanagement en positieve psychologie. Als teambuilder helpt zij teams om met plezier en flow te werken. Zij schreef ook het Handboek Teamcoaching en Intervisie met de Authentieke Dialoog. 

 

Artikel gereviseerd november 2022