NOLOC webinar over Werkgeluk

NOLOC loopbaancoaches werken aan werkgeluk

NOLOC is een beroepsvereniging van loopbaan- en jobcoaches. Noloc kent kwaliteitskringen. Een van de kwaliteitskringen heeft mij uitgenodigd om een workshop te geven over werkgeluk. Deze workshop werd een webinar door de maatregelen.

Van te voren bestelden de deelnemers het boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! en stuurden vragen in.

We ingegaan op onder andere:

  • Hoe zet je gelukscompetenties individueel in?
  • Hoe werkt het geluksgevoel op de hersenen?
  • Hoe zorg je dat je gelukscompetenties vasthoudt?
  • Wat zijn definities van het begrip geluk?
  • In hoeverre zijn individuele factoren van invloed op geluk?
  • Wat zijn belemmeringen om ermee aan de slag te gaan?
  • Hoe verhoudt geluk zich tot piekervaringen?