Kraamzorg kiest voor gelukkige organisatie. Raad van Bestuurslid Janine Kliphuis van Dé Provinciale Kraamzorg en Lunavi

Kraamzorg organisatie Dé Provicinciale Kraamzorg en Lunavi wil de slag maken naar een gelukkige organisatie. Zij gaan aan de slag met werkgelukdeskundige Veronqiue Kilian.

Wat was de aanleiding? Janine Kliphuis, Raad van Bestuur van de kraamzorg organisatie, vertelt waarom:

Nieuwsbrief kraamzorg

De nieuwsbrief van juli 2022 kondigt aan:

Werkgeluk

De signalen van onvrede worden meer, er is een hoog ziekteverzuim en er heerst hier en daar een mopper cultuur.

Er zijn al diverse strategieën toegepast om onze medewerkers gelukkig te maken, maar blijkbaar hebben we als organisatie nog niet de koe bij de hoorns kunnen pakken waardoor we meer geluk op de werkvloer erva-ren.

Op 14 februari jl. is er een bijeenkomst geweest over werkgeluk. Deze dag was vanuit de OR georganiseerd om samen met het MT een introductie te krijgen over werkgeluk.

Dit werd door iedereen goed ontvangen en naar aanleiding van die introductie is er gekeken naar de mogelijkheid om dit verder uit te gaan rollen binnen de organisatie.

Werkgeluk is namelijk niet iets wat je even doet, maar het is een cultuurverandering.

 

Opleiding tot werkgelukdeskundigen

 

Daarom is er besloten dat Trees en Kamille gaan worden opgeleid tot werkgelukdeskundigen. Dit klinkt wellicht een beetje vaag en het zal vragen bij jullie oproepen. Daarom geven we alvast een korte inkijk.

Veronique Kilian is werkgelukdeskundige. Zij geeft Trees en Kamille een interne opleiding waarbij ze direct actief aan de slag gaan. De aftrap hiervan is reeds geweest op 27 juni jl.

Een onderdeel van het aan de slag gaan, is het voeren van werkgelukgesprekken. Deze gesprekken zullen plaatsvinden met de medewerkers. Ook wordt tijdens de opleiding geleerd hoe je in een teamoverleg een goede check-in kunt doen en er worden ambassadeurs gezocht om het werkgeluk door de organisatie te gaan verspreiden en zo zal er nog van alles aan bod komen.

Binnenkort zal het hele MT een training krijgen van Veronique. Daarna zal er een speciale nieuwsbrief komen over dit onderwerp. We kunnen niet overal al wat over zeggen, want ook voor ons is het een leerproces waarin we van alles zullen tegenkomen. We hopen dat we met het werkgeluk, meer gelukkige medewerkers krijgen.

Onderzoek naar werkgeluk

Om te weten wat er speelt op de werkvloer en te bepalen wat werkgeluk voor onze medewerkers betekent, hebben we wel jullie hulp nodig. Het kan dus zijn dat je wordt benaderd door Trees of Kamille om een geluksgesprek te voeren, een vragenlijst in te vullen of om ambassadeur te worden.

En natuurlijk hopen we dan dat we met elkaar het werkgeluk van iedereen kunnen gaan vergroten.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit stuk of wil je graag geluksambassadeur worden, neem dan gerust contact op met Trees of Kamille.