Feel, fly, Flourish: een nieuw model voor werkgeluk

‘Gelukkig zijn kun je gewoon leren, ook op de werkvloer’, zegt organisatieadviseur en trainer Veronique Kilian. Zij vertaalde geluk op de werkvloer op basis van wetenschappelijk onderzoek naar 25 praktische competenties.

Het onderzoek van ‘werkgeluksdeskundige’ Veronique Kilian resulteerde in haar recente boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties. Zelf groeide Kilian in haar geluksbewustzijn toen ze zich bewust werd van de dingen die haar duurzaam gelukkiger maakten. ‘Vaker positieve verrassingen bedenken, meer waardering uitdrukken en mijn energie op peil houden. Ik ben regelmatiger gaan sporten, maar niet te veel. Een minimale effectieve dosis is voldoende. Wat mijn geluk ook hielp is vrijwilligerswerk doen in het theater. Zo werd ik deel van een groter geheel.’

Kilian bestudeerde het werk van psychologen Martin Seligman en Barbara Fredrickson en liet zich inspireren om een eigen geluksmodel te creëren: het ‘feel, fly, flourish’-model. ‘Eerst feel: het is een individuele verantwoordelijkheid om zelf je geluk op te pakken. Het helpt niet anderen de schuld te geven dat jij niet gelukkig bent. Zet je higher brain aan en laat het geluksgevoel door je heen stromen, activeer je gelukshormonen. Dat kan door geluksmomenten op te roepen en te herbeleven, maar regelmatig sporten en invloed van gezond eten aanwenden helpt ook.

Fly houdt in dat je je set-point van geluk verhoogt. Niet meer geluk als piek, maar als stemming. Flourish betekent dat je het geluk uitstraalt en andere mensen (op de werkvloer) aansteekt. Je wordt een magneet voor geluk en geluk wordt de collectieve kracht van een team.’

Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer dan 70 procent van de werknemers zich niet gelukkig voelt in de eigen werkomgeving, volgens het Nederlands kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. Een schokkend cijfer. Hoe kon het zo ver komen? Kilian wijt het aan te lange dagen maken, te weinig pauze nemen, lunchen achter de computer, uitputtende deadlinedruk, geleefd worden door de agenda. ‘Dat levert allemaal stress op of burn-outs. Ook de focus op social media heeft flinke impact die volgens mij behoorlijk wordt onderschat. Teams die beperkt op social media zijn, zijn gelukkiger, blijkt uit onderzoek. Er is dan meer ruimte voor sociaal contact.’

Ook de focus op declarabiliteit, productie, administratie en protocollen helpt niet. ‘Er is geen complimentencultuur. Na maanden werk is een doel gehaald en dan zegt het MT: en nu doorpakken! Nee, eerst twee weken rust, herstellen en je successen vieren. Niet meteen doorgaan. Zorg dat je weer oplaadt.’

 

5 van Kilians 25 gelukscompetenties:

1. Excelleren met gemak
Overstijg jezelf door actief en met gemak talent te ontplooien en vaardigheden te verbeteren. Voorbeeld: train een microvaardigheid.

2. Herstelvermogen
Weet het principe van strategische rust en herstel te hanteren tijdens en na periodes van inspanning, verandering of tegenslagen, om voldoende fysiek, emotioneel en mentaal op te laden, zodat het prestatieniveau optimaal blijft.

3. Presencing
Wees in staat om met aandacht in het moment aanwezig te zijn en zowel prettige als onprettige gevoelens te omarmen, en af te stemmen op het hoogste potentieel vanuit verbinding met de innerlijke inspiratiebron als basis voor innovatie.
Voorbeeld: aanwezig zijn betekent ook “in je lijf zijn” en niet alleen “in je hoofd”.

4. Community-building
Creëer een team-in-flow als uitgangspunt voor een gezonde werkgemeenschap waarin medewerkers vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid en verbondenheid werken aan een gezamenlijke visie door met elkaar een creatieve kracht te genereren.

5. Synchroniseren
Gebruik positieve emotie als richtingaanwijzer van het innerlijke kompas om doelen te bereiken door de juiste mensen en de gewenste situaties aan te trekken.

Met dank aan Wouter Boonstra

https://www.intermediair.nl/werkgeluk/werkplezier/feel-fly-flourish-een-nieuw-model-voor-werkgeluk