Tips en Advies voor Personeelsbeleid: artikel Binden en boeien met geluk

Organisaties waar medewerkers gelukkig werken laten nauwelijks verloop zien. Hoe kunt u gelukkige medewerkers binden en boeien?

 

Energie

Gelukkige medewerkers zijn gemotiveerd om hun capaciteiten volledig in te zetten. Ze geven als het ware ‘de beste versie van zichzelf’. Dit doen ze door in hun werk hun talenten optimaal te gebruiken voor iets dat ze als zinvol ervaren. Ze hebben plezier in wat ze doen en ze zijn goed in wat ze doen. Deze medewerkers zijn ervan bewust welke unieke talenten ze hebben. Ze ervaren ‘Als je deze gebruikt, voel je je blij en bewijs je anderen een dienst.’

Bij capaciteiten is het zinvol te onderscheiden waar je goed in bent en waarin juist niet. Meestal is het zo dat als je vaak moet doen waar je niet goed in bent, het werkplezier afneemt en je minder in de flow bent.

Tip 1. Laat een talentenscan afnemen om zicht te krijgen op de unieke combinatie van talenten die iemand heeft. Er zijn diverse persoonlijkheidstesten die je kunt gebruiken.

Tip 2. Breng samen met de medewerker de capaciteiten in kaart door na te gaan waar hij of zij in het verleden goed in was, successen behaalde. Dit kunnen zowel successen binnen als buiten het werk zijn.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat gelukkige medewerkers geboeid zijn en bij een werkgever blijven als ze kunnen werken vanuit hun zogenaamde ‘sweet spot’. Je sweet spot bestaat uit de synthese tussen je motivatie en je capaciteiten. Motivatie bestaat uit zowel je innerlijke drijfveren als externe beloningen die jou triggeren om het beste uit jezelf te halen. We spreken van ‘intrinsieke’ en ‘extrinsieke’ motivatie. Je intrinsieke motivatie is onafhankelijk van wat de buitenwereld je geeft. Je kunt bijvoorbeeld gedreven worden door vrijheid, de hoogste kwaliteit van werk afleveren of leergierigheid: je wil om jezelf te ontwikkelen.

Je extrinsieke motivatie is de beloning die je krijgt van anderen. Deze beloning kan tastbaar zijn, zoals een auto of een financiële bonus, of gevoelsmatig, zoals het gevoel erbij te horen op het werk.

Tip 1. Onderzoek welke drijfveren een medewerker heeft en sluit daarop aan. Wil iemand zich bijvoorbeeld verder ontwikkelen, geef aanvullende of andere taken waardoor iemand nog meer kan leren.

Tip 2. Onderzoek de extrinsieke motivatie van een medewerker, vooral op de gevoelsmatige kant. Salaris of materiele welvaart alleen is vaak geen reden voor medewerkers om zich geboeid of gebonden te voelen. Het gaat ook om sfeer, collegialiteit, samenwerking en teamwork om samen resultaten te behalen. Gebonden medewerkers hebben een ‘community gevoel’ met collega’s.

 

Weten waar je het voor doet: aligned werken

Gelukkige medewerkers die zich geboeid voelen, kunnen in één zin zeggen waarom ze hun capaciteiten in zetten en wat het hogere doel is waar ze voor werken. Bijvoorbeeld: met mijn talenten breng ik alle gegevens in kaart zodat alles in één oogopslag helder is en de klant wordt ontzorgd. Of: ‘door mijn capaciteiten in te zetten kan ik met een unieke methode doorbraken bewerkstelligen bij cliënten.’ Het is als het ware een ‘persoonlijke missie’. Ze zijn ermee ‘aligned’.

Tip 1. Geef feedback, aanmoediging en inspiratie aan medewerkers hun persoonlijke missie te ontdekken in een coachingstraject en hiermee bezig te blijven. Zet eventueel variatie in taken, taakverbreding of taakroulatie in.

 

 

 

drs Veronique Kilian is werkgelukdeskundige, organisatie-adviseur, trainer en (team)coach. Ze is auteur van het boek Geluk op het werk?

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Tips en Advies Personeelsbeleid

door Uitgeverij Indicator en te downloaden op https://www.trainjegelukscompetenties.nl