7 tips om te Bouwen aan Vertrouwen in Tips & Advies Personeelsbeleid; Uitgeverij Indicator

7 tips om te Bouwen aan Vertrouwen voor Tips en Advies Personeelsbeleid Uitgeverij Indicator

 

De scepsis maakt snel plaats voor nieuwsgierigheid

Auteur Veronique Kilian neemt de lezer op prikkelende wijze mee in een thema met een hoog onderbuikgehalte. Werkgeluk is immers ‘een gevoel’, hangt van meerdere factoren af en is bovendien lastig te objectiveren.

De portie scepsis maakt echter snel plaats voor nieuwsgierigheid.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek, praktijkcases (onder meer Seats2Meet) en eigen ervaringen wordt de betekenis en toepassing van werkgeluk uit de doeken gedaan. Om uiteindelijk te komen tot een competentiewoordenboek bestaande uit 25 ‘gelukscompetenties’.  

Dat er lange tijd een soort taboe heerste op het thema ‘werkgeluk’ is best opvallend. Werk omvat immers een substantieel deel van ons leven. En wie doorvraagt komt ook nog eens tot de conclusie dat amper twee op de tien werkenden zich gelukkig voelt in de werkomgeving.
Dat werkgeluk als agenda-item op de organisatieradar verschijnt, lijkt dus niet meer dan een kwestie van tijd.  

In het kader van bewustwording en het stapsgewijs opbouwen van gelukscompetenties kiest de auteur het ‘Feel-FlyFlourish‘-model als vertrekpunt. Het beschrijft de route van het creëren van positieve, innerlijke emotie tot en met het cumuleren van werkgeluk op organisatieniveau.

Indirect wordt hiermee betoogd dat werkgeluk, net als vele andere competenties, iets is dat te leren c.q. te trainen valt. Een verrassend inzicht dat haar climax vindt in het competentiewoordenboek, een nieuw idioom waarin geldende competenties als resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en creativiteit zijn vertaald naar gelukscompetenties (gesplitst in drie  niveaus).

De gebruikte teksten geven stof tot nadenken

De gebruikte teksten geven stof tot nadenken. Mijn advies: nodig als facility professional de collega’s van HRM eens uit voor een kop koffie om samen te bespreken wat uw rol kan zijn in het realiseren van werkgeluk en hoe het als tool ingezet kan worden tijdens resultaat- en beoordelingsgesprekken.

Recensent: Jaap Kloos, teamleider opleiding Facility Management, Haagse Hogeschool. 

Klik hier voor het artikel

 

The Optimist

Leer niet alleen het geluk beïnvloeden, maar verhoog ook het aantal gelukservaringen en blijf langer in een geluksstemming. Uit de rubriek: Boeken voor een beter leven. The optimist, november/december 2018

Happy@Work Gelukscompetenties in de Happinez

Wauw! Gelukscompetenties in de Happinez!

“Als je gelukscompetenties gaat trainen, hoe merk je dat je geluksvaardigheden toenemen?” vroeg Happinez. 
De resultaten zijn legio. Bijvoorbeeld een betere stemming, meer creativiteit, meer energie. Richtingaanwijzers op je pad, kansen die passen bij wat jij wilt. Een nieuwe “match” met je werk, één die beter klopt bij je behoefte.  

Wil jij ook leren je werkgeluk te vergroten? Meer informatie voor de volgende training.

Lees hieronder het interview:

 

Met dank aan journaliste Marja den Boer.

Smart Work Place – Werkgeluk: de trainbare competentie

WERKGELUK: DE TRAINBARE COMPETENTIE

Werkgeluk: de trainbare competentie

Veel bedrijven en organisaties worstelen met de vraag: werkgeluk is leuk, maar hoe ‘doe’ je dat? Het goede nieuws is dat geluk te leren valt, zo stelt geluksexpert Veronique Kilian.

Kilian is auteur van het nieuwe boek ‘Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties!’. Als trainer en interim HR-adviseur heeft Kilian veel bedrijven geholpen in verandermanagement en teambuilding. Ook leidt ze professionals op tot ‘werkgelukdeskundige’.

Zij stelt in haar boek dat geluk als een spier is die je kunt trainen. “Hoe vaker je traint, hoe sterker je geluksgevoel wordt. Ook in tijden van werkdruk, werkstress en moeheid. Dat is geluk als het erop aankomt. Happiness, Wellbeing en Wellness in voor- en tegenspoed. Hoe? Door gelukscompetenties.”

Nieuwe competenties

Kilian legt gelukscompetenties zowel in haar boek als op haar website diepgaander uit. “Op het gebied van competenties zien we vaak dezelfde soort competenties terugkomen. Stressbestendigheid, Verantwoordelijkheid en Klantgerichtheid zijn klassiekers. Wij stellen competenties zoals Doorzettingsvermogen, Prioriteiten Stellen en Kostenbewustzijn op prijs. Deze competenties dragen bij aan het succes van een organisatie door prestatie en kosten-efficiency. We worden wél getraind in kostenbewustzijn, maar niet in geluksbewustzijn. We worden beoordeeld op stressbestendigheid – want we moeten blijven presteren onder druk – maar niet op onze competentie om te kunnen ontspannen op het werk. En we moeten tot steeds hogere leeftijd doorwerken! Gaan we met kostenbewustzijn, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen nog lang en gelukkig werken? Het wordt tijd voor nieuwe competenties. Gelukscompetenties.”

Concreet

En hoe werkt dat concreet? Kilian noemt als voorbeeld het dienstverleningsbedrijf Driessen, waarvoor ze regelmatig werkgeluksessies organiseert. Zo ook afgelopen juni waar ze in subgroepjes gebrainstormd heeft over diverse gelukscompetenties, zoals Spelen, Herstellingsvermogen en Verrassingsvaardigheid. “Aan de hand van vragen en voorbeeldcases van bedrijven waar gelukscompetenties al worden toegepast, brainstormen we plenair in de grotere groep over de toepassing in ieders individuele werkomgeving. Zo wordt het concreet. De deelnemers gaan naar huis met praktische tips, veel energie en inspiratie. Én een certificaat voor werkgeluk, ondertekend door Jeroen Driessen zelf. Altijd een persoonlijke touch.”

Bron: trainjegelukscompetenties.nl
Foto: ‘We Love Communities’

https://www.smartwp.nl/nieuws/20180913-werkgeluk-de-trainbare-competentie

 

CHRO.NL: Werkgeluk kun je trainen

Werkgeluk is niet vaag of zweverig. Maar hoe je het in concreet HR-beleid omzet, is vaak lastig. Met ‘gelukscompetenties’ niet.

We willen allemaal gelukkige medewerkers. Geen hysterisch blije mensen die continu op een roze wolk zweven – heus niet. Maar wel positieve medewerkers die het goede met het slechte nemen, die goed in hun vel zitten en naar tevredenheid presteren in hun functie.

In werkgeversland dan ook geen gebrek aan termen als werkgeluk en employee experience – zeker in deze markt. ‘Mensgericht ondernemen’ begin langzamerhand gewoner te worden. Maar het handen en voeten geven aan het begrip ‘werkgeluk’ blijft lastig. Performancemanagement wordt aangepast, welkomstrituelen als onboardingsprocedures ingevoerd, en hard wordt er gewerkt aan programma’s rond de werk-privébalans.

Toch blijkt werkgeluk vaak een abstract begrip in het HR-beleid, zo bleek ook op de CHRO Summit 2018 over Happiness.

Werkgeluk verhogen kan echter ook heel concreet zijn. Geluk is namelijk te trainen, stelt Veronique Kilian, auteur van het nieuwe boek ‘Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties!’. Als trainer en interim HR-adviseur stond Kilian tal van bedrijven bij in verandermanagement en teambuilding. Ook leidt ze professionals op tot ‘werkgelukdeskundige’.

Maar in haar eerdere zoektocht naar de vraag ‘hoe kun je mensen helpen gelukkiger te zijn op het werk?’, bleken competenties hiervoor te ontbreken.

‘Ons referentiekader moet anders’

Kilian: ‘Het viel me op dat compententiewoordenboeken vaak hetzelfde naar bepaalde competenties kijken. We hebben het over stressbestendigheid, maar niet over ontspanningsvermogen. Over doorzettingsvermogen, maar niet over herstelvermogen. En we trainen medewerkers wel op kostenbewustzijn, maar niet op geluksbewustzijn.

Een gemiste kans, meent ze. ‘Ons referentiekader waaruit we dit soort competenties bekijken, moet anders. Zeker in een tijd waarin de burn-outcijfers door het dak gaan en we een overload aan stress kennen.’

Lees ook:De wetenschap over happiness op de werkvloer

Werkgeluk in talentmanagement

In haar boek, waarin ze zich baseert op literatuuronderzoek uit de affectieve neuropsychologie, gelukshormonen en de neuroplasticiteit (ontwikkelmogelijkheid) van de hersenen, moedigt zij bedrijven aan om ‘geluk op het werk’ als competentie te zien. Oftewel: een te trainen vaardigheid. Denk dan bijvoorbeeld aan vaardigheden als excelleren met gemak, herstellen en het vergroten van betekenisgeving en geluksbewustzijn. Dat brengt een heel andere blik op werk, geluk en vitaliteit met zich mee.

Maar competenties en geluk, gaan die twee wel samen? Het woord ‘competentie’ insinueert een beperkte, strakke ruimte voor de medewerker: structuren en systemen. Geluk daarentegen, lijkt een begrip wat ruimte en vrijheid nodig heeft. Toch beknellen de twee elkaar niet. Het vatten van geluk in competenties lijkt echter juist goed aan te sluiten bij de positieve psychologie en bij de huidige kijk op talentmanagement.

Moeten we ‘gehard’ worden?

‘Geluksondernemer’ Bob Hutten van cateringbedrijf Hutten verwoord dit in het boek als volgt: ‘Neem bijvoorbeeld de gelukscompetentie herstellingsvermogen in vergelijking met de klassieke competentie stressbestendigheid. Dat laatste klinkt als “gehard moeten worden om met een verhoogde werkdruk om te kunnen gaan”, terwijl herstellingsvermogen een beroep doet op je kracht en vrije wil om je levenslust te ontwikkelen.’

Verbreed je gelukssnelweg

Een sleutel voor het trainen van de ‘geluksvaardigheid’ zit in hersenen, legt Kilian uit. In de hersengolflengte om precies te zijn. ‘Bij stressbestendigheid praten we vaak over bestand zijn tegen werkdruk en omgaan met lastige situaties. Dat zorgt voor stress. In dit soort situaties heb je een diepere hersengolflengte en een vernauwd bewustzijn.

Maar in situaties die gaan over ontspannen, herstellen en zelfs spelen, gaat je ‘hogere brein’ aan. Je hersenen komen in een andere hersengolflengte, waarin je je beter kunt ontspannen. Dat geeft dat een bredere blik op de wereld. Daardoor ben je ontvankelijker voor inspiratie en ontwikkel je meer creativiteit om te kansen te pakken. Als je dat hogere brein weet te trainen, kun je deze hersengolflengte beïnvloeden. Dan wordt de ‘gelukssnelweg’ in je hoofd toegankelijker dan de ‘pieker- en zorgensnelweg.’

Geluksmanagement voor de CHRO

Aan u als HR-directeur de taak om te onderzoeken welke gelukscompetenties u wilt opnemen in het HR-beleid of talentmanagement. Dat betekent niet alleen het faciliteren en beschikbaar stellen van middelen, maar ook het actief trainen ervan. Niet alleen op individueel en teamniveau, maar ook binnen de directie en het management zelf.

Wanneer Kilian met bedrijven werkt, is het hoger management zelfs als eerste aan de beurt. Kilian: ‘Je moet er als bestuur zelf de zin van inzien. Als je zelf niet gelooft in werkgeluk, kun je niet zeggen dat je geluk uitrolt en zo een ‘gelukkige onderneming’ voorstaat.

Bovendien, als je speeltafels neerzet om ‘playful’ gedrag te stimuleren, of tegen je medewerkers zegt dat ze samen moeten lunchen om communitybuilding te stimuleren, moet je dat ook zelf ook doen. Het voorbeeld geven. Pas wanneer de top dit soort gedrag laat zien en uitdraagt, voelt de rest van de organisatie dat het echt is.’

Voor het hele artikel: https://chro.nl/artikel/werkgeluk-is-een-vaardigheid-die-je-kunt-trainen

Psychologie Magazine: Maak werk van je droombaan

Op de cover: MEER PLEZIER IN JE WERK

Titel van het artikel: MAAK WERK VAN JE DROOMBAAN

 

Je besteedt een flink deel van je tijd aan werken. Wel zo prettig als je er dan op z’n minst een béétje gelukkig van wordt, toch? Helaas gaat slechts 13 procent fluitend naar het werk. Maar er is ook goed nieuws: je kunt je werkgeluk vergroten zonder het roer helemaal om te gooien.

De meesten van ons doen gewoon wat gedaan moet worden, rennen van afspraak naar afspraak, rollen van de ene taak in de andere en gaan zo jaren door. Toch is het goed om jezelf eens in de zoveel tijd af te vragen of je wel blij en gelukkig bent met je werk. Gelukkige mensen zijn namelijk creatiever en halen meer voldoening uit hun werk, blijkt uit een onderzoek van Nic Marks, een Engelse econoom en expert op het gebied van werkgeluk. Gelukkige medewerkers zijn bovendien energieker en gezonder. Werkgeluk is dus iets om serieus te nemen, vindt hij.

 

          Het feel, fly en flourish-model

Ook organisatietrainer en -coach  Veronique Kilian introduceert in haar boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! manieren om meer werkgeluk te gaan ervaren. Ze bedacht het feel, fly en flourish-model, dat aansluit bij de geluksfactoren van Seligman. In de feel-fase gaat het om het oproepen van positieve emoties. Dit doe je onder meer door actief aan momenten te denken waarin je gelukkig was in je werk. Hierdoor verbind je je met een gevoel van geluk. Een andere manier is door activiteiten te ondernemen waar je gelukkig van wordt.

In de fly-fase leer je dat geluksgevoel vast te houden, zodat je een geluksstemming ontwikkelt. Je traint jezelf om gemakkelijker bij je geluksgevoel te blijven of ernaar terug te keren. Dit doe je door de zogenaamde neuroplasticiteit van je hersenen te beïnvloeden; het vermogen van je hersenen om nieuwe neurologische paden aan te maken. Hoe vaker je positieve emoties oproept, hoe meer je hersenen dit zullen opslaan als een pad dat je vaak bewandeld hebt en hoe makkelijker je terugkeert naar dat pad.

In de flourish fase ontstaat er een collectieve positieve kracht in de organisatie. Ze geeft het voorbeeld van een experiment aan Harvard University waarbij alle teamleden de opdracht kregen om gedurende drie weken dagelijks een mail naar iemand te sturen met een blijk van waardering of positieve feedback. Het resultaat was dat productiviteit, snelheid en nauwkeurigheid van de teamleden omhoogschoten.

 

         Inspiratie oefening         

De volgende oefening helpt je om om positieve emoties te versterken en dat gevoel vast te houden.

         Minigewoontes

Een simpele manier om meer geluksbeleving op je werk te ervaren is met het instellen van positieve minigewoontes. Dit doe je door een zin te maken met de volgende formulering: Zodra ik … doe ik …

Bijvoorbeeld: Zodra ik …

·       …  ’s avonds mijn hoofd op het kussen leg om te slapen, denk ik aan drie positieve gebeurtenissen van die dag.

·       …  thuis kom van mijn werk, leg ik mijn sportkleren klaar.

·       ..  aan mijn bureau zit om te gaan werken, schrijf ik eerst op wat ik waardeer.

·       …  begin aan een rapport, zet ik mijn timer op 45 minuten en neem ik een korte pauze.

Soms lukt het niet om een minigewoonte in te stellen, omdat er te weinig beloning aan vast zit. Stel dat je regelmatig pauze wilt houden maar je timer na 45 minuten gewoonweg negeert, bouw dan een beloning in waardoor je wel pauze gaat houden. Beloof jezelf iets waardoor je opstaat om dat kopje thee te gaan halen.

 

Klik hier voor het volledige artikel

Met dank aan journaliste Dagmar van der Neut

GELUKSCOMPETENTIES IN HET EINDHOVENS DAGBLAD

Lees hier wat het Eindhovens Dagblad schrijft over werkgeluk.

‘Gelukkig zijn kun je gewoon leren, ook op de werkvloer’, zegt organisatieadviseur en trainer Veronique Kilian. Zij vertaalde geluk op de werkvloer op basis van wetenschappelijk onderzoek naar 25 praktische competenties.

Het onderzoek van ‘werkgeluksdeskundige’ Veronique Kilian resulteerde in haar recente boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties. Zelf groeide Kilian in haar geluksbewustzijn toen ze zich bewust werd van de dingen die haar duurzaam gelukkiger maakten. ,,Vaker positieve verrassingen bedenken, meer waardering uitdrukken en mijn energie op peil houden. Ik ben regelmatiger gaan sporten, maar niet te veel.”

Kilian ontwierp haar eigen geluksmodel: het ‘feel, fly, flourish’-model.

https://www.ed.nl/ds-werkt/gelukkig-zijn-kun-je-leren-ook-op-de-werkvloer~a0db2954/

GELUKSCOMPETENTIES IN DE STENTOR

Lees hier wat de Stentor schrijft over werkgeluk.

‘Gelukkig zijn kun je gewoon leren, ook op de werkvloer’, zegt organisatieadviseur en trainer Veronique Kilian. Zij vertaalde geluk op de werkvloer op basis van wetenschappelijk onderzoek naar 25 praktische competenties.

Het onderzoek van ‘werkgeluksdeskundige’ Veronique Kilian resulteerde in haar recente boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties. Zelf groeide Kilian in haar geluksbewustzijn toen ze zich bewust werd van de dingen die haar duurzaam gelukkiger maakten. ,,Vaker positieve verrassingen bedenken, meer waardering uitdrukken en mijn energie op peil houden. Ik ben regelmatiger gaan sporten, maar niet te veel.”

Kilian ontwierp haar eigen geluksmodel: het ‘feel, fly, flourish’-model.

https://www.destentor.nl/ds-werkt/enlsquo-gelukkig-zijn-kun-je-leren-ook-op-de-werkvloer~a0db2954/131012091/

GELUKSCOMPETENTIES IN HET BRABANTS DAGBLAD

Lees hier wat het Brabants Dagblad schrijft over gelukscompetenties.

‘Gelukkig zijn kun je gewoon leren, ook op de werkvloer’, zegt organisatieadviseur en trainer Veronique Kilian. Zij vertaalde geluk op de werkvloer op basis van wetenschappelijk onderzoek naar 25 praktische competenties.

Het onderzoek van ‘werkgeluksdeskundige’ Veronique Kilian resulteerde in haar recente boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties. Zelf groeide Kilian in haar geluksbewustzijn toen ze zich bewust werd van de dingen die haar duurzaam gelukkiger maakten. ,,Vaker positieve verrassingen bedenken, meer waardering uitdrukken en mijn energie op peil houden. Ik ben regelmatiger gaan sporten, maar niet te veel.”

Kilian ontwierp haar eigen geluksmodel: het ‘feel, fly, flourish’-model.

 

https://www.bd.nl/bd-werkt/enlsquo-gelukkig-zijn-kun-je-leren-ook-op-de-werkvloer~a0db2954/