veronique kilian en pascal verheugd

Hutten HR directeur Pascal Verheugd: 7 speerpunten uit zijn visie

Hutten HR-Directeur Pascal Verheugd over werkgeluk

Tijdens de opleiding tot werkgelukdeskundige werken we met praktijkvoorbeelden van organisaties die al met werkgeluk werken, zoals Hutten. Ook Hutten HR Directeur Pascal Verheugd is ooit aangeschoven. Hij heeft de vakjuryprijs van de HRtop100 gewonnen. Wat kunnen we leren van de speerpunten uit zijn visie?

1. Mensen willen zich vooral binden aan de purpose van de organisatie

De purpose gaat steeds meer over maatschappelijk verbeterend ondernemen. Mensen binden zich aan mensen. De authenticiteit van de baas zal in die zin veel belangrijker gaan worden.

2. Geluk, trots en sociale innovatie als uitgangspunten

Als je geluk, trots en sociale innovatie als uitgangspunt neemt, kun je jezelf en anderen daarmee inspireren.

3. Sluit geen arbeidscontracten maar vitaliteitscontracten

Hutten is een sociaal innovatief cateringbedrijf waar werkgeluk hoog op de agenda staat en ‘vitaliteitscontracten‘ sluit met samenwerkers.

4. Geen medewerkers maar samenwerkers

Wij spreken niet van medewerkers, maar van ‘samenwerkers’, omdat het niet moet uitmaken of je werkt met mensen met een dienstverband of dat zij anders georganiseerd zijn. Wij gaan strategische allianties aan met partners, waardoor niet alleen je medewerkers, maar ook je samenwerkingspartners ‘samenwerker’ worden. Wij proberen hen aan te haken op onze visie, waardoor onze samenwerking verder gaat dan alleen die met onze medewerkers, die bij opdrachtgevers in huis zitten.

5. Leiderschap is iets dat ontstaat tussen twee mensen

Soms neemt de één de leiding, soms de ander, afhankelijk van wat er speelt. Wij hebben een cultuur van dingen doen in plaats van een cultuur van vergaderen en procedures. Bij Hutten ontvangen managers feedback van de samenwerkers aan wie ze leidinggeven over de mate waarin ze bijdragen aan hun werkgeluk.

6. The power of vulnerability door oprechte interesse

Het is belangrijk dat je oprecht geïnteresseerd bent in de mens of en niet alleen in de financiële revenuen. Dit bepaalt in hoeverre de medewerker je toelaat op het vaak kwetsbare gebied van het privé-leven.

7. Bouw een sharing community

Geef ruimte aan saamhorigheid, werkplezier en initiatieven die een sharing community tastbaar maken. Neem hier alvast een kijkje bij de organisatie waar werkgeluk leeft: