Geluksmanager van het jaar 2021

Al bijna tien jaar ben ik bezig met werkgeluk. Een aantal jaren geleden ben begonnen met de uitreiking van “Geluksmanager van het jaar” door de samenwerking met managers door de jaren heen. Vaak door lezingen, bijeenkomsten en workshops die ik mocht geven met een van de managers.

Geluksmanagers dichtbij

Ik heb dus deze managers van dichtbij meegemaakt en kan uit eigen ervaring zeggen of ze bij hebben gedragen aan het geluk van medewerkers. In 2021 heeft (voormalig) afdelingshoofd Ben van Otterijk van de Veiligheidsregio Brabant ZuidOost (VRBZO) de Award voor geluksmanager van het jaar mogen ontvangen.

Geluksmanager van het jaar Award 2021

In deze traditie zijn hebben ook al andere managers deze award mogen ontvangen: Bob Hutten, voorzitter Raad van Bestuur en DGA van Hutten, Ralph Deguelle, CEO en oprichter van Kabisa, Ramon Dölle, afdelingshoofd gemeente Rotterdam bij Rotterdam Inclusief.

Geluksmanager van het jaar 2021. Hoe is dat zo zo gekomen?

De aanloop begon in 2020. Een van de HR adviseurs was al tien jaar mij aan het volgen via mijn nieuwsbrief toen zij op een dag reageerde op een verjaardagsactie die ik had uitgezet. In een persoonlijk gesprek met haar kwam toen ter sprake dat ze iemand wilde voorstellen om met mij kennis te maken om te verkennen wat ik kon betekenen in coaching. Het zou het begin zijn van een belangrijke persoonlijke transformatie voor deze coachee.

Omdat de toenmalige leidinggevende van de coachee op vakantie was, nam Ben de honneurs waar om dit coachingstraject goed te keuren en te budgetteren. Door de positieve reacties bij de eerste coachee, ontstond bij HR het idee om ook meerdere mensen te laten coachen door mij.

Interventies die werken

Dus een logische stap was dat ik kennis zou maken met Ben. En dat gebeurde online tijdens de lock down. En ik herinner me Ben heel groot in beeld. Ik dacht: zo! een echte brandweerman! En tijdens het gesprek gebeurde er iets: Ben had in de smiezen dat ik situaties kon duiden om de interventies te vinden die werken. En of ik ook nog twee anderen wilde coachen, en al snel volgde een derde coachee.

Het jaar 2021 begon met 4 coachees van de VRBZO. Daarna volgden er nog twee.

Bereid en beschikbaar

Ben en ik hebben intensief contact gehad, want hij was bereid: bereid om te doen wat nodig was om

  • de medewerker back up te geven,
  • als mentor te fungeren, gesprekken te voeren met oprechte aandacht,
  • ambities uit te spreken,
  • authentieke dialogen te voeren en daarin helemaal zichzelf te geven – ook bij de Authentieke Dialogen waar ik niet bij was, van wat ik terug hoor van de coachees (zonder overigens dat de inhoud werd besproken van de Authentieke Dialoog).

Ben was bereid om ervoor te véchten dat zijn medewerker zou floreren; bereid én beschikbaar tijdens zijn drukke werkzaamheden als afdelingshoofd. Ik heb tijdens de coachingstrajecten gezien hoe Ben voor een aantal coachees een baken van hoop was, een anker om hun kwetsbaarheid te mogen tonen en een houvast in tijden van verwarring, vervreemding of verandering.

Als ik een appje stuurde naar Ben, kreeg ik vaak diezelfde dag nog antwoord, al was het maar een bevestiging met zijn beroemde uitspraak: “Helder!”. En soms antwoordde ik met: Zo, dát is snel! En dat schreef hij terug: “Zo snel als de brandweer!”

Geluksmanager van het jaar Award Uitreiking

Ongekende crisis

In oktober 2021 kwam ook mijn boek uit over leiderschap. En dat leidde bij Ben tot het idee om een bijeenkomst te organiseren met zijn teamleiders naar aanleiding van het boek. Toen kwam de inspiratie van het sectorhoofd erbij met een van de missies van de VRBZO, namelijk “anticiperen op ongekende crisis.”

Hoe kan je anticiperen op datgene wat je nog niet kent? Een bijzonder thema waar we met bijzondere werkvormen aan hebben gewerkt. Just follow the white rabbit was een van de aanwijzingen die bij mij eruit kwam. Een metafoor en verwijzing uit de film The Matrix.

Tijdens die leiderschapsmiddag legde ik in het midden van de groep een foto met een klein figuurtje in een reusachtig gebergte. Dit kleine figuurtje trotseerde op een dunne richel deze berg als een bergbeklimmer die niet verticaal maar horizontaal rond de berg klom. Op de foto was niet te zien dat dit personage gezekerd was aan een touw. Ik kreeg al hoogtevrees als ik er alleen maar naar kéék. Laat staan dat ik deze “crisis” zou op zoeken om deze vakantiestunt te doen als deel van een bezinningstocht. Maar Ben deed het.

Geluksmanager in de bergen?

Gelukscompetenties

De geluksmanager van het jaar 2021 wordt uitgereikt aan een manager die van betekenis is geweest voor het werkgeluk van anderen. In het boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! heb ik 25 gelukscompetenties ontworpen en beschreven op drie niveaus. Het derde niveau gaat over het beoefenen van de gelukscompetentie door degene die vanuit een leidinggevende positie de gelukscompetenties in een organisatie faciliteert. De manager dus.

Ik wil drie gelukscompetenties noemen waar ik getuige van ben geweest was.

Betekenisgeving, verknopen en Alignment

De eerste is betekenisgeving, dat wil zeggen: het zijn van “een betekenisvolle ander” voor iemand. Ik heb al beschreven hoe Ben daar vorm aan gaf.

De tweede is Verknopen; iets doen met de intentie tot het vergroten van het geluk van een ander – zónder dat hij een zachte heelmeester was, want als het erop aan kwam, schuwde hij de confrontatie niet. Maar verknopen is ook het vieren van dat werkgeluk als het gelukt is. Ik hoor Ben nog hardop zeggen in grote blijdschap dat een van de coachees – die ook de opleiding tot werkgelukdeskundige heeft gedaan – hier zó gelukkig rondloopt. En daar kunnen we nog maar even van genieten, want voor haar gaan er deuren open – zoals dat gaat bij iemand die floreert.

De derde is Alignment: het faciliteren van een coachingstraject, soms inclusief een assessment, zodat iemand zijn persoonlijke missie kan vinden. Want het volgen van je persoonlijke pad, het ontdekken van verborgen talenten of het herontdekken waar je in je element bent – de  zogenaamde sweet spot – maar ook het transformeren van pijn, trauma of conflict – opent de weg naar werkgeluk. En daar hebben we meerdere voorbeelden van gezien in de afdeling van Ben.

Van harte gefeliciteerd met je award Ben, dik verdiend!

Ook geïnteresseerd in Leidinggeven aan werkgeluk? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek of kijk naar lezingen, opleidingen of mijn boeken over werkgeluk.

Maak jouw werkgeluk concreet

praktisch toepasbaar – vernieuwend én met praktijkcases

Deel dit bericht

Populair

Categorieën

Laten we een afspraak maken!

Wil je graag meer handvatten hoe je tot je recht komt, in je element bent en positieve invloed uitoefent in je team. In welke ontwikkelingsfase jij en of het team ook zit.

Vul het formulier hieronder in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Contact Informatie
Beantwoord de volgende vragen