Zo voer je geluksgesprekken. De praktijkvoorbeelden van Konica Minolta, Kabisa en Hutten.

Steeds meer organisatie investeren in hun medewerkers om het maximale te halen uit het aanwezige talent. Zelfontplooiing en zelfontwikkeling is een van de factoren die zorgen voor werkgeluk. Met als gevolg: minder verloop, meer productie en verhoging van engagement. Bij een aantal organisaties worden er zelfs geluksgesprekken gevoerd door leidinggevenden met medewerkers. Welke organisaties doen dit? Wat maakt deze gesprekken bijzonder? En hoe kan je als HR dit proces ondersteunen? Lees hieronder drie praktijkvoorbeelden.

Beste werkgever van Nederland

Volgens Ralph Deguelle, directeur van Kabisa, wordt persoonlijke groei gestimuleerd door oprechte aandacht te geven in coachingsgesprekken. Dit leidt tot voldoening en dat leidt tot werkgeluk. Sinds kort heeft Kabisa een Chief Happiness Officer. Om het werkgeluk te verdiepen bij Kabisa, volgde recruiter Vivian Say de opleiding tot werkgelukdeskundige bij Trainjegelukscompetenties.nl. Succes volgt na geluk, aldus Say. En succes hebben ze. Kabisa heeft al diverse prijzen in de wacht gesleept, zoals de eerste prijs voor Beste werkgever, de eerste prijs voor Aantrekkelijkste werkgever, eerste prijs Nationaal Talentontwikkeling en finalist voor Slimste bedrijf.

“Persoonlijke groei in combinatie met echte aandacht zijn sleutels in het werkgeluk,”aldus Deguelle. Daarom voert hij per jaar zo’n vijf ontwikkelgesprekken van anderhalf tot 2 uur per medewerker. Ook zijn mede managementteam lid deze gesprekken voor zijn rekening. Dát er tweemaandelijks de tijd genomen wordt voor een medewerker is al uitzonderlijk. Maar er is nog iets anders wat de gesprekken zo bijzonder maakt. Deguelle laat zien dat hij een zogenaamde gelukscompetentie toepast, namelijk Presencing toepast. Presencing is de vaardigheid om met volledige aandacht in het gesprek aanwezig te kunnen zijn en zowel ruimte te kunnen geven aan positieve ervaringen als negatieve gevoelens.

Wat is een gelukscompetentie?

Een gelukscompetenties is de vaardigheid om door het oproepen van een positieve emotie de effectiviteit van het brein te vergroten. Het is de kunst een gesprek zo te voeren dat het diepgang en authenticiteit krijgt. Hoe is het om uit een gesprek te komen met meer energie dan toen je eraan begon? In het boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! worden vijfentwintig gelukscompetenties beschreven.

Traditionele competenties zoals stressbestendigheid, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid zijn klassiekers. Ook competenties zoals doorzettingsvermogen, prioriteiten stellen en kostenbewustzijn worden vaak genoemd in competentiewoordenboeken. Deze competenties dragen bij aan het succes van een organisatie door prestatie en kosten-efficiency. Opvallend is dat we wél doorzettingsvermogen moeten ontwikkelen – want we moeten onze doelen halen tijdens periodes van veranderingen, tegenslagen en kinderziektes – maar ruimte om herstellingsvermogen te ontwikkelen om even bij te komen van dit soort werkdruk is nog geen prioriteit. Dat moeten we in onze eigen tijd doen. We worden wél getraind in kostenbewustzijn, maar niet in geluksbewustzijn. We worden beoordeeld op stressbestendigheid – want we moeten blijven presteren onder druk – maar niet op onze competentie om te kunnen ontspannen op het werk. De pensioenleeftijd gaat omhoog. We weten dat we steeds langer moeten werken. Gaan we met kostenbewustzijn, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen het werk lang volhouden? Het is tijd voor nieuwe competenties.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Het goede nieuws is dat een geluksvaardigheid te trainen is. Door herhaling en oefening wordt het brein effectiever met als gevolg: meer energie, meer creativiteit en meer intelligentie, bevestigt Harvard hoogleraar Shawn Anchor.

Wil jij ook gelukscompetenties trainen? Laat het me weten en ontvang 3 gratis artikelen om geluk te trainen!

Geluksgesprekken met samenwerkers bij Hutten

Niet alleen Kabisa laat gelukscompetenties zien, ook bij Hutten worden gelukscompetenties toegepast. Frank Veldhof, operationeel directeur bij Hutten, voert gesprekken met medewerkers – samenwerkers genoemd – waar geluk onderdeel is van de agenda. Hiermee past Veldhof de gelukscompetentie Geluksbewustzijn toe.

Het geluksbewustzijn wordt verhoogd door reflectie op factoren die van invloed zijn op het werkgeluk. Eigenaar Bob Hutten verhoogt het geluksbewustzijn door zelfs zijn hele management team uit om – letterlijk – hun visie op geluk te tekenen in een zogenaamd geluksschilderij. Dit geluksschilderij geeft antwoord op de vraag: Wat zijn jouw ambities voor de komende jaren en hoe draagt dit bij aan jou geluk? Op basis van dt geluksschilderij heeft Bob Hutten met iedere manager een gesprek van anderhalf tot twee uur.

Daarnaast wordt actief de gelukscompetentie Betekenisgeving toegepast. In een grote bijeenkomst bespreken management team ieders geluksschilderij en gaan de teamleden expliciet op zoek naar de manier waarop zij voor elkaar van betekenis kunnen zijn door bij te dragen aan het geluk van hun collega.

De interviews met Frank Veldhof zijn hier te beluisteren via de Podcast de Chief Happiness Officer.

Konica Minolta traint in geluksgesprekken

De HRM professional oefent actief invloed uit om kennis en kunde van medewerkers te vergroten. Nathalie van der Valk, manager HRM van Konica Minolta Business Solutions Nederland is voorloper als het gaat om het actief trainen van het management in gelukscompetenties. Werkgeluk is in het HR-beleid van Konica Minolta benoemd als een van de pijlers. Om deze pijler te concretiseren heeft Van der Valk samen met HR collega Van den Borne ervoor gekozen om vijf gelukscompetenties op te nemen in het trainingsbeleid. Uitgangspunt is het trainingsframework Feel Fly Flourish, dat er vanuit gaat dat je door het leren van gelukscompetenties beter werkgeluk kan vasthouden. Het management krijgt handvatten voor om gelukscompetenties toe te passen in hun jaarlijkse gesprekken met medewerkers. Door Geluksbewustzijn, Verbindend Communiceren en Herstellingsvermogen, Alignment en Communitybuilding wordt in gesprekken actief gewerkt aan talentontwikkeling en vitaliteit. “In deze tijd heb je werkgeluk nodig om beter om te gaan met de werkdruk en ook om de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt aan te spreken,” aldus Van der Valk.

Wil je meer weten over het Feel-Fly-Flourish model? Lees Geluk op je werk? Train je gelukscompetenties! Wil je alvast zelf aan de slag? Dat kan met de opleiding tot Werkgelukdeskundige (CHO) en Teamflow-coach bij Trainjegelukscompetenties.nl