Werkgeluk. Masterclass. Wat is werkgeluk. Pijlers van werkgeluk. Trend. Van werkdruk naar werkgeluk. Sturen op werkgeluk. Week van het werkgeluk. ROI van werkgeluk. Werkgeluk rendeert. Werkgeluk in de praktijk. Werkgeluk model. Werkgeluk boek. Werkgeluk training. Werkgeluk betekenis. Werkgeluk meten. Winst van werkgeluk. Workshop werkgeluk.

Geluksmanager van het jaar 2021

Al bijna tien jaar ben ik bezig met werkgeluk. Een aantal jaren geleden ben begonnen met de uitreiking van “Geluksmanager van het jaar” door de samenwerking met managers door de jaren heen. Vaak door lezingen, bijeenkomsten en workshops die ik mocht geven met een van de managers.

Geluksmanagers dichtbij

Ik heb dus deze managers van dichtbij meegemaakt en kan uit eigen ervaring zeggen of ze bij hebben gedragen aan het geluk van medewerkers. In 2021 heeft (voormalig) afdelingshoofd Ben van Otterijk van de Veiligheidsregio Brabant ZuidOost (VRBZO) de Award voor geluksmanager van het jaar mogen ontvangen.

Geluksmanager van het jaar Award 2021

In deze traditie zijn hebben ook al andere managers deze award mogen ontvangen: Bob Hutten, voorzitter Raad van Bestuur en DGA van Hutten, Ralph Deguelle, CEO en oprichter van Kabisa, Ramon Dölle, afdelingshoofd gemeente Rotterdam bij Rotterdam Inclusief.

Geluksmanager van het jaar 2021. Hoe is dat zo zo gekomen?

De aanloop begon in 2020. Een van de HR adviseurs was al tien jaar mij aan het volgen via mijn nieuwsbrief toen zij op een dag reageerde op een verjaardagsactie die ik had uitgezet. In een persoonlijk gesprek met haar kwam toen ter sprake dat ze iemand wilde voorstellen om met mij kennis te maken om te verkennen wat ik kon betekenen in coaching. Het zou het begin zijn van een belangrijke persoonlijke transformatie voor deze coachee.

Omdat de toenmalige leidinggevende van de coachee op vakantie was, nam Ben de honneurs waar om dit coachingstraject goed te keuren en te budgetteren. Door de positieve reacties bij de eerste coachee, ontstond bij HR het idee om ook meerdere mensen te laten coachen door mij.

Interventies die werken

Dus een logische stap was dat ik kennis zou maken met Ben. En dat gebeurde online tijdens de lock down. En ik herinner me Ben heel groot in beeld. Ik dacht: zo! een echte brandweerman! En tijdens het gesprek gebeurde er iets: Ben had in de smiezen dat ik situaties kon duiden om de interventies te vinden die werken. En of ik ook nog twee anderen wilde coachen, en al snel volgde een derde coachee.

Het jaar 2021 begon met 4 coachees van de VRBZO. Daarna volgden er nog twee.

Bereid en beschikbaar

Ben en ik hebben intensief contact gehad, want hij was bereid: bereid om te doen wat nodig was om

 • de medewerker back up te geven,
 • als mentor te fungeren, gesprekken te voeren met oprechte aandacht,
 • ambities uit te spreken,
 • authentieke dialogen te voeren en daarin helemaal zichzelf te geven – ook bij de Authentieke Dialogen waar ik niet bij was, van wat ik terug hoor van de coachees (zonder overigens dat de inhoud werd besproken van de Authentieke Dialoog).

Ben was bereid om ervoor te véchten dat zijn medewerker zou floreren; bereid én beschikbaar tijdens zijn drukke werkzaamheden als afdelingshoofd. Ik heb tijdens de coachingstrajecten gezien hoe Ben voor een aantal coachees een baken van hoop was, een anker om hun kwetsbaarheid te mogen tonen en een houvast in tijden van verwarring, vervreemding of verandering.

Als ik een appje stuurde naar Ben, kreeg ik vaak diezelfde dag nog antwoord, al was het maar een bevestiging met zijn beroemde uitspraak: “Helder!”. En soms antwoordde ik met: Zo, dát is snel! En dat schreef hij terug: “Zo snel als de brandweer!”

Geluksmanager van het jaar Award Uitreiking

Ongekende crisis

In oktober 2021 kwam ook mijn boek uit over leiderschap. En dat leidde bij Ben tot het idee om een bijeenkomst te organiseren met zijn teamleiders naar aanleiding van het boek. Toen kwam de inspiratie van het sectorhoofd erbij met een van de missies van de VRBZO, namelijk “anticiperen op ongekende crisis.”

Hoe kan je anticiperen op datgene wat je nog niet kent? Een bijzonder thema waar we met bijzondere werkvormen aan hebben gewerkt. Just follow the white rabbit was een van de aanwijzingen die bij mij eruit kwam. Een metafoor en verwijzing uit de film The Matrix.

Tijdens die leiderschapsmiddag legde ik in het midden van de groep een foto met een klein figuurtje in een reusachtig gebergte. Dit kleine figuurtje trotseerde op een dunne richel deze berg als een bergbeklimmer die niet verticaal maar horizontaal rond de berg klom. Op de foto was niet te zien dat dit personage gezekerd was aan een touw. Ik kreeg al hoogtevrees als ik er alleen maar naar kéék. Laat staan dat ik deze “crisis” zou op zoeken om deze vakantiestunt te doen als deel van een bezinningstocht. Maar Ben deed het.

Geluksmanager in de bergen?

Gelukscompetenties

De geluksmanager van het jaar 2021 wordt uitgereikt aan een manager die van betekenis is geweest voor het werkgeluk van anderen. In het boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! heb ik 25 gelukscompetenties ontworpen en beschreven op drie niveaus. Het derde niveau gaat over het beoefenen van de gelukscompetentie door degene die vanuit een leidinggevende positie de gelukscompetenties in een organisatie faciliteert. De manager dus.

Ik wil drie gelukscompetenties noemen waar ik getuige van ben geweest was.

cover boek geluk op het werk

Betekenisgeving, verknopen en Alignment

De eerste is betekenisgeving, dat wil zeggen: het zijn van “een betekenisvolle ander” voor iemand. Ik heb al beschreven hoe Ben daar vorm aan gaf.

De tweede is Verknopen; iets doen met de intentie tot het vergroten van het geluk van een ander – zónder dat hij een zachte heelmeester was, want als het erop aan kwam, schuwde hij de confrontatie niet. Maar verknopen is ook het vieren van dat werkgeluk als het gelukt is. Ik hoor Ben nog hardop zeggen in grote blijdschap dat een van de coachees – die ook de opleiding tot werkgelukdeskundige heeft gedaan – hier zó gelukkig rondloopt. En daar kunnen we nog maar even van genieten, want voor haar gaan er deuren open – zoals dat gaat bij iemand die floreert.

De derde is Alignment: het faciliteren van een coachingstraject, soms inclusief een assessment, zodat iemand zijn persoonlijke missie kan vinden. Want het volgen van je persoonlijke pad, het ontdekken van verborgen talenten of het herontdekken waar je in je element bent – de  zogenaamde sweet spot – maar ook het transformeren van pijn, trauma of conflict – opent de weg naar werkgeluk. En daar hebben we meerdere voorbeelden van gezien in de afdeling van Ben.

 

 

 

Van harte gefeliciteerd met je award Ben, dik verdiend!

 

Ook geïnteresseerd in Leidinggeven aan werkgeluk? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek of kijk naar lezingen, opleidingen of mijn boeken over werkgeluk.

 

 

Hutten Werkgeluk XL

Hutten. Werkgeluk. Twee begrippen die bij elkaar horen. Een reis die begon toen Bob Hutten, eigenaar en tegenwoordig voorzitter van de raad van bestuur bij Hutten, het voorwoord schreef van Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! en de “casus” Hutten in dit boek verscheen.

Meerdere gelukscompetenties zijn geïnspireerd op interviews met Hutten, zoals de vaardigheid om te Verknopen, het laden van Betekenisgeving en het onder de knie krijgen van Gastheerschap/Gastvrouwschap.

In 2015 gaf ik een workshop Regisseur van je eigen geluk op het congres Geluk Werkt. Daar ontmoette ik Bob voor het eerst toen hij zijn presentatie gaf. Sindsdien heb ik me laten inspireren door Hutten, In de opleiding tot werkgelukdeskundige (CHO) en teamflow coach behandel ik meerdere praktijkvoorbeelden van organisaties die werken met werkgeluk. Ook Hutten heeft daar een inspirerende rol in gespeeld.

Meer dan 15 publicaties zijn verschenen over werkgeluk bij Hutten. Ik zet ze hieronder voor je op een rij.

Publicaties

1 Het artikel in het Tijdschrift voor Organisatie Ontwikkeling met het interview met Bob Hutten: Geluk is te trainen
2 Voorwoord Bob Hutten in Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties!
3 Sneakpreview van Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! 

Overhandiging van het boek Leidinggeven aan zelforganisatie.

Blogs

1 Bob Hutten Over de verbindende kracht van het geluksschilderij

 

2 De gelukscompetenties van Hutten (casus / best practice)

 

3 Masterclass Train je gelukscompetenties, geschreven door Annemarie Driessen, verschenen in het Hutten Magazine
4 Hutten HR directeur Pascal Verheugd: 7 speerpunten uit zijn visie; https://trainjegelukscompetenties.nl/hutten-aan-tafel-met-pascal-verheugd
5 Hutten XL Werkgeluk, het overzicht van podcasts, blogs en publicaties

Optreden op het congres Food & Happinezz over werkgeluk in de praktijk van de food business. Frank Veldhof en Veronique Kilian.

Podcasts

1 Hoe Geluksbewustijn leeft bij Hutten, interview met (voormalig) directeur Frank Veldhof

 

2 Gastheerschap/gastvrouwschap bij Hutten, interview met (voormalig) directeur Frank Veldhof

 

3 Vitaliseren bij Hutten, interview met (voormalig) directeur Frank Veldhof

 

4 Bob Hutten over zelforganiserend werkgeluk met amplitief leiderschap, interview met voorzitter Raad van Bestuur van Hutten
5 Bob Hutten over leiderschap bij klagers en overnames, interview met voorzitter Raad van Bestuur van Hutten

Bob Hutten ontvangt award Geluksmanager van het Jaar

Videos

 

1 De Masterclass Werkgeluk van Veronique Kilian bij Hutten met Bob Hutten

 

2 Bob Hutten over de taal van gelukscompetenties

 

3 Werkgeluk Hutten 90 jaar Trainjegelukscompetenties

 

Bob Hutten: voorwoord in het boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties!

Bob Hutten schreef het voorwoord van Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties!

Elke keer als ik met Bob sprak, kwam ik geïnspireerd en met nieuwe energie er vandaan. Graag draag ik daarom bij aan het werkgeluk dat we verspreiden. In 2017 gaf ik samen met hem de boekpresentatie over over werkgeluk in de Verspillingsfabriek.

 

In 2020 overhandigde ik hem de Award voor Geluksmanager van het jaar.

 

Regelmatig heeft hij bijgedragen aan de Opleiding tot werkgelukdeskundige (CHO) en teamflow coach die ik drie keer per jaar geef.

Het is dus met veel genoegen dat ik hier het voorwoord van Bob nog in deze blog publiceer:

Werkgeluk bij Hutten

cover boek geluk op het werk

Wauw, wat een prachtig boekje is het geworden! Ik wenste dat ik bij het begin van mijn ondernemerschap deze handvatten had meegekregen. Het zou me eerder gebracht hebben waar ik nu ben.

 

In mijn bedrijf ben ik in 2006 begonnen om geluk in te voeren. Oef, dat was een grote stap. Na twee jaar zei mijn toenmalige HR-manager:

“Bob, dat geluk is echt een ding van jou. Daar moet je mee ophouden.”

Geluk bleek als begrip te abstract. Het werd geassocieerd met geitenwollensokken en hippies.

Toch heb ik doorgezet.

 

 

 

Samenwerkers in geluk

Ik ben een onderzoekje gestart en heb aan medewerkers gevraagd hoe geluk op het werk eruitziet. In 2008 hebben wij een training over geluk gegeven voor alle vaste medewerkers. Onze samenwerkers – zo noemen wij onze medewerkers  – kregen in de gaten dat geluk wel eens kon gaan werken.

In 2010 hebben we geluk opgenomen in onze functionerings- en beoordelingsgesprekken onder de naam Vitaliteit Ideaalpositie Plan (VIP). Nu kan het bedrijf onder geen enkele voorwaarden zonder geluk: 600 sollicitanten per week, 25% minder ziekteverzuim, te verwaarlozen ongewenst verloop, 70% meer innovatie, 10% groei per jaar. Het bruist van de daadkracht, energie en ruimte om te leren en fouten te maken. En … het is een heel leuk bedrijf om iedere dag te werken.

Geluk & ondernemerschap

Geluk als uitgangspunt voor ondernemerschap heeft mij ontzettend veel gebracht. Geluk speelt absoluut de beste talenten vrij van je mensen. Het maakt een bedrijf vrij, het maakt zijn medewerkers vrij.

In ons bedrijf verbeelden wij geluk op de werkvloer alsof we een geluksschilderij maken. Zie het als een geluksfilm waarin we definiëren hoe geluk er concreet uitziet als Hutten bijdraagt aan samenwerkers, opdrachtgevers, cliënten, de natuur en de cultuur. Iedere dag leveren we bewijslast op deze film; soms heel klein, soms heel groot. We inspireren onze mensen met voorbeelden in de hoop dat ook zij zich kunnen identificeren met de thema’s, om vervolgens vanuit interesse een relatie aan te gaan met andere mensen, de natuur en de cultuur. Dit leidt ertoe dat we uiteindelijk bijdragen aan de wensen en idealen van de ander. De erkenning en waardering van de ander leveren de bevestiging op van de inzet van jouw talenten. Het is een erkenning van jouw ZIJN. Dit noem ik geluk.

Geluk is het grootste dat we kunnen bereiken in het leven. In mijn ogen zijn wij op de wereld gekomen om bij te dragen, om de wereld op een verstandige manier door te geven.

Gelukscompetenties geven ruimte

De laatste dertig jaar zijn we vergeten dat werk bijdraagt aan onze bestaanspermissie, het nut van waarom wij hier op aarde zijn. We zijn gaan geloven dat het bij bedrijven gaat over geld verdienen. Met stress, weinig innovatie, machtsspelletjes, ziekteverzuim, verkramping door processen en procedures tot gevolg. Versta me niet verkeerd: ik geloof ook in systemen, maar ze mogen niet beknellen.

Vroeger leken competenties iets waaraan je moest voldoen. Maar als iemand jou iets wil opleggen, ontstaat er een beknelling. Geluk is het tegengestelde van ‘moeten doen wat de ander zegt, processen en procedures moeten volgen die niet die van jou zijn’. Toen Veronique het onderwerp ‘gelukscompetenties’ aandroeg, was mijn eerste gedachte dat competenties in een organisatie beklemmend werken. Maar toen ik haar boek begon te lezen, kwam ik tot de conclusie dat deze gelukscompetenties juist heel veel ruimte geven aan het functioneren.

Neem bijvoorbeeld de gelukscompetentie Herstellingsvermogen in vergelijking met de klassieke competentie stressbestendigheid. De laatste klinkt als ‘gehard moeten worden om met verhoogde werkdruk te kunnen omgaan’, terwijl Herstellingvermogen een beroep doet op je kracht en je vrije wil om je levenslust te ontwikkelen.

Met deze gelukscompetenties introduceert zij een nieuwe taal in het bedrijfsleven. U raakt gebieden die normaal niet ter sprake komen. Het sluit aan bij het nieuwe credo van jonge talenten die oude waarheden niet meer accepteren, die niet meer louter willen volgen en aangestuurd worden, maar zelf talenten willen ontdekken, ontplooien en ondernemen. De nieuwe, hard groeiende organisaties hebben allemaal ingezien dat geluk centraal staat om het beste uit talent te halen.

Durf te trainen

Het voelt voor u misschien een beetje vreemd, we zijn het niet gewend, maar durf eens een aantal gelukscompetenties van Veronique te trainen. Het geeft ruimte, het geeft een gevoel contact te ervaren van mens tot mens met heel veel intimiteit en kwetsbaarheid. Sterker nog, het geeft een gevoel contact te hebben met de ziel van een mens, het raakt.

Wij hebben binnen ons bedrijf gemerkt dat in onze VIP-gesprekken, waarin geluk een hoofdrol speelt, de gesprekken raken, de diepste gevoelens boven water komen en er een echte verbinding ontstaat tussen manager en samenwerker. Dit is een uitdrukking van de gelukscompetenties verbindend communiceren en alignment.

Begrijp me goed, wij willen niet dat de manager probeert om iemand gelukkig te maken, dat moet de samenwerker zelf doen, maar we willen wel alles doen om bij te dragen aan zijn of haar geluk. Dat kan zelfs betekenen dat je tot de conclusie komt dat je afscheid van elkaar neemt omdat de ander niet gelukkig kan zijn, worden of blijven.

Een nieuw denkperspectief

Dit boek heeft waarde omdat het inspireert. Het geeft een nieuw denkperspectief. Vele competenties die Veronique benoemt, zijn veel beter opgeschreven dan ik kan bedenken en zoveel mogelijk onderbouwd met wetenschappelijke geluksliteratuur. Toch kan ik u verzekeren dat de energie die u losmaakt als u deze weg inzet nog meer resultaten gaat opleveren dan dat wetenschappers hebben opgetekend.

Het is daarom ook dat ik met ontzettend veel plezier en respect dit voorwoord schrijf. Ik wens u heel veel plezier en succes met dit boek. Mocht u twijfelen over het succes van geluk in uw organisatie, neemt u dan alstublieft contact op met haar. Ik gun het u van harte.

Bob Hutten, directeur Hutten

Benieuwd naar het boek? Bestel het hier: Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties!

Of ga zelf aan de slag in de opleiding. Klik hier voor de Opleiding tot werkgelukdeskundige (CHO) en teamflow coach  en ontvang alle drie managementboeken erbij!

Leidinggeven aan werkgeluk

In 2021 kwam mijn derde managementboek uit over Leidinggeven aan zelforganisatie. Hoe krijg je zelforganiserend werkgeluk voor elkaar? De visie van Bob heeft veel overeenkomsten met de ontdekkingen die ik beschreef in dat boek. Dus tjid voor een nieuwe aflevering van de Chief Happiness Officer Podcast!

 

 

 

 

 

 

Logica geluk achter geluk: 7 tips die je werkgeluk versterken

Wat is de logica achter geluk?

Extreem rijk, succesvol en ongelukkig. Horen deze drie bij elkaar? En over wie hebben we het dan? Of moet ik zeggen: over wie hadden we het dan? Want het derde punt is wat Mo Gawdat betreft in de verste verte niet meer het geval, ondanks het verlies van zijn zoon Ali. Mo Gawdat is Chief Business Officer Google X. Hij krijgt veel publiciteit als hij in 2017 het 368 pagina dikke boek De logica van geluk publiceert waarin hij zijn logica van het geluk uitlegt. Wat is die logica? Gawdat krijgt veel publiciteit als hij in 2017 het 368 pagina dikke boek publiceert waarin hij zijn logica van het geluk uitlegt. Wat is die logica?

Gawdat start met een aantal filosofische basisaannames:

 • Geluk is de afwezigheid van ongeluk en geluk is je standaardinstelling.
 • Succes is geen belangrijke voorwaarde voor geluk, maar geluk draagt wel bij aan succes.
 • Geluk is jouw perceptie van de gebeurtenissen van je leven minus jouw verwachtingen van het leven.
 • Het is de gedachte en niet de gebeurtenis die je ongelukkig maakt.
 • Geluk begint met een bewuste keuze.

Mijn verwachting was dat de Logica van geluk een boek zou zijn dat ik lekker kon doorlezen, maar die verwachting kwam niet uit. Dat zal wel te maken hebben met mijn perceptie. Ik houd meer van kort en bondig. Voor het gemak geef ik daarom hieronder een overzicht.

Gawdat onderscheidt 5 stemmingen, die volgens hem bepaald worden door je gedachten:

 1. Niet meer helder kunnen nadenken = staat van verwarring
 2. Negatieve gedachten = staat van lijden
 3. Stoppen met denken = staat van ontsnapping
 4. Positieve gedachten = staat van geluk
 5. Uitstijgen boven je kluwen van gedachten = staat van diep geluk

Wat ik hierin herken zijn de verlangens die sommige van mijn coachees uitspreken om “rust in het hoofd te hebben”. Of coachees die ontdekken: “Ik ben altijd onrustig. Ook al heb ik wél succes, de onrust houdt niet op.” Toch betwijfel ik of het alleen de gedachtenbeheersingen zijn die zorgen voor een staat van (diep) geluk.

 

Wat is de formule? De auteur schept een geluksformule als een wiskundige: Geluk = 5 waarheden minus 6 illusies minus 7 blinde vlekken. Hieronder een kort overzicht. Gawdat begint met de illusies, gaat over op de blinde vlekken en sluit af met de waarheden.

Lijden wordt veroorzaakt door 6 illusies. Keer ze om:

 1. Het brein: je brein denkt automatisch negatieve gedachten. Jij bent die stem niet! Observeer jezelf. Kom met blije en nuttige gedachten.
 2. Het zelf: je baseert je identiteit op emoties, rollen of sociaal wenselijk gedrag. Zet je masker af en wees jezelf.
 3. Kennis: vasthouden aan foute veronderstellingen en verkeerde opvattingen maakt je ongelukkig. Niets is goed of slecht maar het denken maakt het zo. Je weet iets nooit zeker. Hoeveel “slechte gebeurtenissen” bleken na verloop van tijd de beste te zijn die je ooit hebt meegemaakt?
 4. Tijd: Leef je in het verleden en herbeleef je verdriet, woede en schaamte? Of leef je in de toekomst en voel je stress, zorgen en spanning? Gelukkige emoties zijn verankerd in het heden. Leef in het hier en nu
 5. Controle: als je alles onder controle wil hebben, neemt je lijden toe omdat je verslaafd bent aan het resultaat. Ga in plaats daarvan voor ‘toegewijde acceptatie’: houd je niet bezig met het resultaat, maar doe gewoon je best. Dat is veel relaxter. Je leert ervan als je prestatie anders is dan je verwachtte. Laat niet de situatie maar je houding je geluk bepalen.
 6. Angst: Begrijp de angstspelletjes van je brein. Bedenk zowel de worst case als de best case scenario’s. Het enige wat het leven wil, is te worden geleefd.

 

We houden vast aan een negatieve ‘waarheid’ door 7 blinde vlekken:

 1. Filters. We hebben 35.000 negatieve gedachten per dag. We willen sneller een besluit nemen om iets negatiefs te vermijden dan iets positiefs te bereiken. De amygdala gebruikt tweederde van zijn neuronen om negatieve ervaringen op te sporen en meteen in het langetermijngeheugen op te slaan. Positieve ervaringen moeten twaalf seconden in het bewustzijn blijven voordat het in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen. We hebben een negativiteitsfilter. Richt je daarom bewust op positieve aspecten in je waarneming.
 2. Aannames. Een aanname is een verhaal in je hersenen en niet de waarheid. Ga voorbij aannames om de waarheid te vinden.
 3. Voorspellingen zijn mogelijkheden die je brein aanmaakt. Voorkom dat negatieve gedachten een selffulfilling prophecy worden.
 4. Herinneringen zijn een afspiegeling van wat je denkt dat er is gebeurd; ze hoeven niet waar te zijn.
 5. Oordelen verhullen vaak de waarheid omdat de context ontbreekt.
 6. Emoties beïnvloeden de perceptie van de waarheid.
 7. Overdrijving zorgt voor uitvergroting van iets negatiefs wat het lijden vergroot.

Met zijn uitspraak ‘het enige wat meestal mis is met ons leven de manier is waarop we erover denken,’ laat de Gawdat nogmaals zien dat we ons gelukkig kunnen denken. In de praktijk zie ik dat het denken zeker beïnvloedbaar is, maar ik vraag me af of dit de ultieme sleutel is. Er wordt continue gespeeld met het begrip ‘waarheid’. Iets is wel ‘de waarheid’ en iets is niet ‘de waarheid’. Met als climax van de geluksformule ’de 5 ultieme waarheden’:

 1. Nu: Je bent volledig aanwezig als je de tijd loslaat. Wat je ook doet, geef het onverdeelde aandacht. Leef je leven in het hier en nu en niet in je hoofd.
 2. Verandering: Als alles wat je doet moeiteloos gaat, heb je je levenspad gevonden. Kijk naar wat je al hebt en beoefen dankbaarheid. Kijk ‘omlaag’ in plaats van omhoog wat je nog allemaal ‘moet realiseren’.
 3. Liefde: Houd van jezelf. Laat het leven vloeien. Houd wat je nodig hebt en geef de rest weg. Kies ervoor vriendelijk te zijn in plaats van gelijk te hebben.
 4. We moeten er allemaal aan geloven. Onze fysieke gedaante sterft af, maar we gaan nooit echt dood. Het leven is te huur: huur een vol en gelukkig leven.
 5. Geef je over aan de schoonheid van het ontwerp dat leven heet.

Eigenlijk is het boek een poging om de mens te ontdoen van de dictatuur van het denken, die tussen de mens en het leven in staat. De auteur stelt het leven zelf gelijk aan ‘de waarheid’. Hij sluit het boek dan ook af met: “Leef de waarheid. Zo eenvoudig is het vinden van geluk.”

Het boek vond ik langdradig. En als iets niet naar verwachting is, kun je overgaan tot toegewijde acceptatie door positief af te sluiten met 7 bevestigingen en tips die ik eruit mijn praktijkervaring haal:

 1. Je kunt het brein trainen om gelukkige gedachten te produceren.
 2. Verbinden met het leven maakt je gelukkiger dan in gedachten te vechten en te blijven hangen in de zorgen in je hoofd (35.000 negatieve gedachten per dag).
 3. Houd een positieve ervaring minstens 12 seconden in het bewustzijn.
 4. Toegewijde acceptatie helpt om wendbaar om te gaan met een situatie die niet is zoals je verwachtte en desondanks je best te doen.
 5. ‘Kijk omlaag’ naar wat je al hebt in plaats van omhoog naar wat je nog niet hebt, dit helpt je je dankbaarheid te trainen.
 6. Ontwikkel geestkracht, zodat je je gedachten kunt gebruiken als creatiekracht. Self fullfilling prophecy als techniek voor de gelukscompetentie Dreambuilding
 7. Ontwikkel geestkracht om de kluwen van gedachten te ontstijgen en een staat van diep geluk te bereiken door. Dit is te trainen.

 

Presencing: a mindful practice for happiness

Presencing = Presence + Sensing

Presencing is a skill for happiness inspired on Otto Sharmers Theory U. It is a practice of offering Presence and Sensing into oneself.

Presencing includes being present in the moment. Therefore it is also a mindful practice.

I learned this practice during the so called dyads. The first time I learned a dyad was during the NVC (non-violent communication) training given by NVC trainer Robert Gonzales. I had been searching for an advanced NVC trainer, who did not use NVC just as a ‘trick’ in communication. During this course I met https://www.nvcrising.org/Simone Anliker, who took on the Dyad to practice daily online. This gave me the opportunity to regularly do a dyad with people around the globe.

The Dyad Practice reminded me of the same skills that I described in my book Teamcoaching with the Authentic Dialogue. In that book I wrote how sharing the inner dialogue helped teams to build a collective consciousness and thus understanding each other became more easy – it supported a bond in a deeper layer. The more I practiced dyads and experienced the nurturing effects of it, the more I started to facilitate it at work, in teams and now also my trainees learn it during the training to become a Chief Happiness Officer.

The first time I introduced it in the intercultural world, was when I offered a workshop to Sietar The Netherlands. Due to the lock down, this workshop was postponed. Luckily we changed it into a webinar.

 

The Dyad Practice has become a worldwide movement. Let me share more about this practice with you.

What is a dyad?

A dyad is not just a conversation between 2 people, but has an effect that is enhancing connection, mindfulness and embodiment. People often experience a de-stressing effect and calming effect that helps to feel more at peace. Also it supports the nervous system to give energy to our “open minded thinking brain”, so we can get more clarity, empathy and a perspective of possibilities instead of a troubled mind.

In a webinar given for Sietar The Netherlands, I explain the Dyad Proces.

How does it work?

Back to my book about the Authentic Dialogue. In this book I described an exercise with a sharer and a witness. The Dyad Practice is derived from Non Violent Communication since it is a great way to explore emotions and needs, in a safe space and to go beyond self-censoring and self-blaming. Therefore it is enhancing Psychological Safety.

During the Intercultural Dyad we come online together and split in pairs. The roles of the witness and the sharer change every 5 minutes. In total it is a round of 4 times, which makes a complete dyad 40 minutes.

The effect of someone only listening, without judging, has the effect that both the sharer and silent witness cultivate Delta Waves in the brain – and thus this has a calming effect, that stimulates what i refer to as the Higher Brain: the part of the brain that supports your perspective of possibilities.

The self inquiry starts with a dyad question, asked by the witness. After having asked the question for self inquiry for the sharer, the witness stays silent. Therefore this role is called the silent witness.

Suggestions for the silent witness:

 •  be present with an open heart, leaving behind judgments and open a space of respect – your presence can be felt by the one who is inquiring and sharing. This is also known as the skill of holding space.
 •  listen with curiosity without needing to actively respond or interact at all; it is enough to have your eyes open; this often offers reassurance and is a way to say “I am here with you” without needing to speak, nod, or smile,

Suggestions for the sharer:

 • ·be self aware: observe yourself and listen deeply inside yourself and become aware of our own thoughts, emotions and bodily sensations
 • be honest; this is your chance to inquire in a safe space and go beyond (self) criticism

The Dyad is NOT about

 • giving advice or problem solving
 • practicing therapy
 • responding to what the sharer has said

If you want more information, you can watch this interviewed with Simone Anliker in my Chief Happiness Officer Podcast.

Want to join a dyad? Just contact me for dates and more information.

Zielsgelukkig = Kerngezond. 10 vuistregels over voeding die je fit maken

Zielsgelukkig = Kerngezond is een van de boeken van Richard de Leth. Hij is bekend geworden met het Oersterk Dieet. Al eerder beschreef ik hoe auteur Louise Hay tips gaf voor een gelukkige geest in een gezond lichaam. Het verband tussen voeding en geluk is niet nieuw en werd ook in het congres Food & Happinezz uitgebreid onder de aandacht gebracht, waar ik een lezing gaf over gelukscompetenties voor food consultants.

In mijn boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! verwijs ik naar gelukscompetenties als

 • Vitaliseren (trainen van je lichaam en geest om in topconditie te zijn),
 • Alignment (je persoonlijke missie volgen),
 • Verbindend Communiceren (onderzoeken en vervullen van emoties en behoeften) en
 • Positiviteitsvaardigheid (gevoed worden door positieve emoties)
 • Betekenisgeving (een betekenisvolle ander zijn voor je medemens)
 • Presencing (aanwezig zijn in het moment, ook bij negatieve emoties)

Hoe geef je hier handen en voeten aan? Deze vuistregels helpen je daarbij.

Zielsvoeding

Maar eerst nog iets anders. De Amerikaanse arts Lissa Rankin – auteur van Meer brein, minder medicijn –  onderzocht waarom mensen gezond of ziek waren. Ze ontdekte dat betekenisvol werk, lol, creatieve expressie, liefde en spiritualiteit een veel grotere invloed hebben op ons welzijn dan eten. Dat gezegd hebbende, is het nog steeds handig om een aantal praktische tips te hebben.

Onderstaande tips hebben mij geholpen om gemakkelijker een gezond eetpatroon aan te houden. Juist in tijden van hoge werkdruk, veel stress en uitdagende tijden waarin we leven. In mijn eigen woorden, geïnspireerd op de tips uit ‘Zielsgelukkig=Kerngezond’:

 

Zielsgelukkig met 10 vuistregels

 1. Bepaal je doelen als je opstaat; je eerste emotie telt
 2. Mediteer: train jezelf om aanwezig te zijn in het moment
 3. Drink voor het ontbijt 3 glazen water; het spoelt je darmen schoon
 4. Beweeg op de nuchtere maag, bijvoorbeeld een half uur voordat je gaat eten; het versterkt je autonome zenuwstelsel
 5. Eet maximaal drie keer per dag; te vaak eten verzwakt het immuunsysteem en kost het lichaam veel energie
 6. Eet pure, onbewerkte voeding: verwen je darmflora met 500 gram groente per dag
 7. Focus op positieve mensen en activiteiten: survival of the fittest én of the kindest
 8. Doe krachttraining; laat je bewegingsstelsel het immuunsysteem oppeppen
 9. Intermittant fasting: Ontbijt laat en eet niets meer na 8 uur ‘s avonds; helpt het lichaam ontstekingsremmers te maken
 10. Een uur voor het slapen gaan geen schermpjes meer: blauw licht en beeldschermen verstoren het slaaphormoon melatonine

Gelukshormonen

De gelukscompetenties helpen je om gelukshormonen aan te maken. Dit zijn onder andere:

Gelukshormonen komen vrij als je positieve emoties ervaart. Positieve emoties verhogen je trilling. Wist je dat je deze trilling kan meten? David Hawkins ontwikkelde een emotieschaal met frequenties: schaamte en schuld hebben een frequentie van 20-30 MHz en liefde en geluk geven een trilling van 500 – 540 MHz. Hoe hoger de trilling, hoe meer zielsgeluk.

Radicale Remissie

Onderzoeker dr. Kelly Turner, auteur van Radicale Remissie, beschreef hoe het veranderen van het leef- en voedingspatroon bijdroeg aan het genezingsproces. Hiertoe behoorde ook het omarmen van positieve emoties, waardoor meer gelukshormonen stromen om je fit te voelen. Door het verhogen van je trilling, voel je je fitter.

 

Wil je ook aan de slag met gelukscompetenties om bovenstaande in praktijk te brengen? Bestel het boek over werkgeluk, of volg de opleiding tot werkgelukdeskundige (CHO) en teamflow-coach , waar je concrete tips ontvangt om zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als zielsniveau te onderzoeken waar voor jouw de sleutels liggen naar meer geluk.

 

Het hele jaar door Valentijnsdag?

Als geluksexpert heb ik wetenschappelijke geluksliteratuur verwerkt in mijn boek Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! Ook uit het boek Op naar Geluk door professor Ab Dijksterhuis heb ik inspiratie gehaald. In deze Valentijnsblog geef ik je tips uit het boek Op naar Geluk hoe je het hele jaar door Valentijnsdag kan vieren.

Een naar binnen gerichte glimlach. Zo heet het eerste hoofdstuk van Op naar Geluk. Laat de innerlijke glimlach nu een van de basisbeginselen zijn van de Chinese vitaliteitskunde Healing Tao. Ook Dijksterhuis refereert aan een Oosterse wijsheid. Geluk, stelt hij, is een “naar binnen gerichte glimlach.”

Op weg naar geluk

Op basis van onderzoek komt Dijksterhuis in zijn boek tot een opsomming van tips om je weg naar geluk te vinden. Enkele voorbeelden.

 1. Sociaal contact maakt gelukkiger, en een actieve hobby ook. Doorbreek je consumptiegedrag. Ga voor ‘iets samen doen’ of een hobby in plaats van materialisme. Koop ervaringen in plaats van spullen die je niet nodig hebt. Ga uit eten of op reis. Verspil je vrije tijd niet aan achteloos gelummel, maar aan een actieve vrije tijdsbesteding. Een cursus, hobby of iets sociaals is beter dan gedachteloos tv kijken.
 2. Doe iets voor een ander. Dat kan variëren van een compliment tot het doen van ontwikkelingswerk.
 3. Doe iets dat deel uit maakt van iets groots. Het kan al met een concertbezoek.
 4. Doe één ding tegelijk, beoefen Mindfullness
 5. Onderzoek je negatieve emoties en ga na waar je positieve emoties van krijgt.

Waar worden we het meest gelukkig van?

Nieuw in de geluksliteratuur is dat Dijksterhuis aan eigen onderzoeken refereert. Zo blijkt dat gemoedsrust zeer hoog correleert met geluk. Veel mensen vinden het moeilijk om alleen gelaten te worden met hun eigen gedachten. Social media is daarom een (onbewuste) welkome afleiding, maar maakt niet méér gelukkig. Je kunt beter leren om je monkey mind tot rust te brengen en leren om met aandacht een ding tegelijk te doen.

Een 9,5 voor geluk?

Uit een van zijn andere onderzoeken naar de relatie tussen tijdsbesteding en geluk blijkt dat meer dan 21% van de tijd naar werken gaat. Dit heeft in het overzicht van de genoemde activiteiten de laagste score in geluksbeleving. Saillant detail is dat ‘de liefde bedrijven’ de hoogste score van het lijstje heeft. Maar hier gaat echter minder dan 1%, namelijk slechts 0,4%, van onze tijd aan op.

“Vergelijking tussen de liefde bedrijven en werken:

Werken. Hoe leuk? score 2 op een schaal van 1-5. Hoe gelukkig? Een score van 70,7, op 100; Hoe vaak? 21% van onze tijd.

De liefde bedrijven. Hoe leuk? 4,5 op een schaal van 1-5. Hoe gelukkig? Een score van 90,0 op 100; Hoe vaak? 0,4% van onze tijd” (p.109).

Onderschat dus niet de impact die ‘de liefde bedrijven’ heeft op geluk. Dijksterhuis gaat hier verder niet zo op in, behalve het benoemen dat we de meeste tijd besteden aan zaken die we het minst leuk vinden.

Dus we besteden de meeste tijd aan werken en dat geven we een 7. En er is 1 activiteit die we een 9.5 geven en hoeveel tijd besteden we daaraan…..?

Geen wonder dat sommigen graag het hele jaar door Valentijnsdag willen vieren. Hoe kunnen we vaker een 9,5 ervaren op het werk in plaats van slechts in die 0,4% van onze tijd?

Bewuster geluk creëren op het werk

Hoe kunnen we bewuster momenten creëren op het werk die ons geluk brengen?

Wil je meer leren je jouw gelukstank kan vullen?

Hoe je energie kan vasthouden?

Hoe je bewuster geluksmomenten kan delen met anderen?

Ga naar https://trainjegelukscompetenties.nl/opleiding-werkgelukdeskundige-in-semco-stijl

 

Kijk hier naar een interview met Ap Dijksterhuis van de VPRO

Met deze 5 tips van Blue Monday naar Blue Moonday

Geen zin om te werken? Dat mag vandaag! Want vandaag vieren we Blue Monday: de dag dat we met elkaar stil staan dat het de “meest deprimerende dag van het jaar” is.

Blue Monday komt uit de koker van de Britse psycholoog Cliff Arnall die bedacht dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Goede voornemens zijn mislukt, de zomervakantie nog ver weg en de dagen nog donker. Hoe kan het anders? Lees hieronder 5 gouden tips.

5 gouden tips voor werkgeluk

Positieve emotie

Geluk is een positieve emotie. Deze positieve emotie zorgt voor een kettingreactie in je Het zet de ramen open van je brein. Je gaat meer mogelijkheden zien en kansen aangrijpen.

Geluksmakers

Zorg dat je je geluksmakers kent die je helpen bij je positieve emotie te komen, op een duurzame manier. Dus geen verslavingen die je van kick naar kick brengen. Denk aan een activiteit die je in de flow brengt, of een goed gesprek waarin waardering en vertrouwen de boventoon voeren of even sporten. Creëer bewust je geluksmomenten.

Geluk is te trainen

Geluk is te trainen zoals je een spier kunt trainen om sterker te worden. Zo kun je leren om de positieve emotie vast te houden en er een geluksstemming van te maken. Dat gaat je helpen beter met tegenslagen om te gaan.

Geluksvaardigheden

Je kunt geluk trainen door geluksvaardigheden toe te passen en te leren. De hersenen hebben een negativiteits-bias, dat wil zeggen dat negatieve ervaringen of gedachten gemakkelijker aandacht geven. Door de geluksvaardigheden leer je effectiever en creatiever omgaan met (realistische) negativiteit.

Floreer

Als je leert jezelf in een positieve vibe te houden, dan ga je steeds meer geluk aantrekken als een magneet. Je gaat floreren. Dit is de essentie van het FEEL-FLY-FLOURISH model waardoor werkgeluk rendeert.

Hoe staat het met jouw Blue Monday gevoel? Test je werkgeluk zelf

Beantwoord de onderstaande 5 vragen:

1. Hoe vaak kijk je per dag op de klok?

 • nooit
 • de hele dag door

 

2. Als je op zondag aan je werkt denkt ….

 • heb ik er zin in of
 • krijg ik een knoop in mijn maag

 

3. Als ik morgen de loterij won …

 • blijf ik het werk doen wat ik doe
 • stopte ik meteen met werken

 

4. wanneer heb je jezelf als een konijn op zwemles gevoeld als je dingen doet die echt niet bij je passen?

 

5. welke muis ben jij?

 • een gestampte muis? (burn-out)
 • een gekleurde muis (florerend)
 • een grijze muis? (niet je volle potentie gebruiken en achter een pillaar wegduikend?)

 

Hoe wil jij dit jaar van betekenis zijn? Wordt een geluksmaker.

Hoe word je een geluksmaker?

Wil je meer leren over hoe werkgeluk werkt? Werkgeluk vergroten voor jezelf en je teamleden? Floreren in je business? Kom dan naar de werkgelukopleiding en wordt werkgelukdeskundige! https://trainjegelukscompetenties.nl/opleiding-werkgelukdeskundige-in-semco-stijl

 

foto: @vectorpocket

 

Leidinggeven aan zelforganisatie in top 10 managementboeken

Managementboek top 10! Yes! Leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox? is zelfs voor de officiële verschijningsdatum geland in de top!  Hoe kom je daaraan? Een reis naar de publicatie en the days after.

Mijn eerdere boeken Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! en het Handboek Teamcoaching, Intervisie met de Authentieke Dialoog had ik in eigen beheer uitgegeven. Dit boek over teams die floreren met werkgeluk en zelforganisatie was een logisch vervolg. Maar dan met een uitgever.

Het was een race tegen de klok. De verschijningsdatum was al geprikt, de periode voor de speciale actieprijs waarin het boek met korting mocht worden verkocht was ook al officieel goedgekeurd door de commissie voor de vaste boekenprijs.

Een paar weken voor de publicatiedatum vroeg ik in een Linkedin Post om feedback over de achterkant van het boek. Dat is heel goed om het publiek al voor te bereiden op wat er komen gaat én de feedback te verwerken in je flaptekst. En reviews op te nemen van de meelezers die je gevraagd hebt voor het manuscript. Zoals:

Leidinggeven aan zelforganisatie. Een paradox?

 ‘Op een voor haar kenmerkende manier geeft Veronique concrete handvatten om organisaties succesvol te maken en vooral succesvol te hóuden. Dit boek is een must-read.’  Ralph Deguelle, Oprichter en CEO Kabisa 

 

 ‘Zelforganisatie draagt veel bij aan het geluk van medewerkers. Dit boek geeft een toegankelijke en praktische inkijk in zelforganisatie om het zelforganiserend vermogen van medewerkers te vergroten.’ | Henny de Haas, Directeur Hoppenbrouwers 

 

 ‘Zelforganisatie vervult onze persoonlijke behoefte aan creativiteit en zelfontplooiingen en is een geluksmaker voor teams. De tools van Veronique zet ik regelmatig in en leiden tot waardevolle inzichten. Daarbij maakt ze mooi de verbinding met thema’s uit haar andere boeken over teamcoaching en werkgeluk waarmee alles op z’n plek valt.’  Ramon Dölle, Afdelingsmanager Gemeente Rotterdam 

 

 En een actieve auteursbeschrijving: 

Veronique Kilian is veelgevraagd spreker, trainer en (team)coach. Zij traint en coacht management en medewerkers op het gebied van leiderschap, teambuilding en werkgeluk en begeleidt (zelforganiserende) teams om met plezier en flow te werken.

Voor dit boek deelt zij haar ervaringen, die ze combineert met wetenschappelijke literatuur en haar kennis als Semco Stijl consultant en Tao docent. Eerder schreef Veronique Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! en het Handboek Teamcoaching en Intervisie met de Authentieke Dialoog. Ook maakt ze de podcast De Chief Happiness Officer.

 

Top 10 managementboeken

Belangrijk is dat je in je netwerk vraagt of ze je willen helpen om in de top 10 te komen. En het is natuurlijk aantrekkelijk dat het boek met korting te verkrijgen is vanwege de actieprijs. Het geheim van de smid is om alle orders te verzamelen en deze in 1 dag te bestellen bij managementboek. Dat leidde tot een plek in de top 10 van managementboeken. Natuurlijk is dan een bedankje aan iedereen die heeft meegeholpen om dit boek te kopen op zijn plaats. 

 

Pushbericht top 10: Het “unboxing moment”

Als auteur komt het moment supreme: het moment dat je voor het eerst het boek fysiek in je handen hebt. Een heel goed moment om daar publiciteit aan te geven. Dit heet ook het ‘uboxing filmpje’. Deze heb ik op linkedin gepost. Mooi op de dag dat het boek officieel werd gelanceerd.

 

Managementboek in opleiding tot werkgelukdeskundige

Wil je ook leren hoe je het zelfsturend vermogen versterkt en het werkgeluk vergroot? Volg dan de opleiding tot werkgelukdeskundige (CHO) en teamflow-coach.

 

Onderhandelen. Deze 3 onderhandeltips vergroten je werkplezier vergroten als je het samen niet eens bent

Onderhandelen doen we dagelijks

In het boek Deel nooit het verschil beschrijft Chris Voss zijn onderhandelingstechnieken die hij inzet bij als FBI onderhandelaar bij gijzelingen. Deze technieken vertaalt hij naar het dagelijks leven. Wat me opvalt is dat ook hij ingaat op de werking van het brein, zoals ik beschrijf in Geluk op het werk? Train je gelukscompetenties! De onderhandelingsvaardigheden bouwen mijns inziens voort op een combinatie van inzichten hoe het brein werkt, en diverse gelukscompetenties die ik in mijn boek beschreven heb.

Onderhandelen als je het niet eens bent met het perspectief van de ander….

De inzichten die mij inspireren, gaan niet alleen over onderhandelen. Bij onderhandelen denk je misschien aan afdingen, loven en bieden en marchanderen. Alles om een zo goed mogelijke uitkomst te hebben voor jezelf met winstbejag. Maar hier gaat het over de manier waarop je een goede gesprekspartner kunt zijn voor de ander – met name als je het samen niet eens bent! Hoe je samen je perspectieven vergroot zodat je samen betere oplossingen vindt. Het gaat erover dat je het niet eens hoeft te zijn met de zienswijze van een ander – en zeker als die ander jou “feedback” geeft – maar dat je de feedback van anderen over jou op zo’n manier samenvat dat de ander zich begrepen voelt. Dit is een basisvaardigheid voor de gelukscompetentie Co-Creatie.

Hoe doe je dat? Door te “labelen”, door “gekalibreerde vragen” te stellen en door stilte het werk te laten doen:

Labelen: Geef het perspectief van de ander in eigen woorden weer

Labelen is een manier om iemands emoties te valideren door ze te onderkennen. Labelen bezint met zinnetjes als:

Het lijkt erop dat…

Het klinkt alsof…

Het ziet er naar uit alsof…

Valt het je op dat je hier het woord “ik” vermijd? “Ik” gebruiken lijkt dat je meer geïnteresseerd bent in jezelf dan in de ander. Verwoord je label als neutrale constatering zodat je gesprekspartner aangemoedigd wordt om te reageren. Als hij het er niet mee eens is, kun je gewoon zeggen: ik heb niet gezegd dat het zo was, ik zei alleen dat het zo leek.

Na iedere label volgt een stilte. De kracht van een label is dat je de ander uitnodigt om zich bloot te geven.

Streef naar een reactie die duidt op “dat klopt”, of “inderdaad” of “precies”.

Labelen heeft meerdere effecten:

 • Uit onderzoek blijkt dat er meer activiteit in de amygdala is als je gezichten ziet die een sterke emotie uitdrukken. Maar als je gevraagd wordt om de emotie te benoemen, verplaatst dat tijd zich naar het hersengedeelte waar rationeel denken is. Door rationele woorden te geven aan angst, verzwak je de intensiteit ervan. Dit is een van de geheimen van de methodieken die in global dyads worden beoefend met de gelukscompetentie Presencing.
 • Daarnaast geef je een opening aan de ander om zich gezien en begrepen te voelen. De basis hier is de gelukscompetentie Verbindende Communicatie waarbij je gevoelens en verlangens exploreert van de ander.

 

Gebruik gekalibreerde vragen

Wat is het verschil tussen: “Hoe moet ik dat voor elkaar krijgen?” en “Jullie geven me een onmogelijke opdracht!”? De eerste vraag is in vakjargon een gekalibreerde vraag. Ik zou het eerder Open vragen noemen, maar dan open vragen met een doel. Het doel is dat je niet alleen impliciet om hulp vraagt, maar je gesprekspartner zelf laat nadenken over een oplossing – die voor jou werkt. Open vragen beginnen met open vragen zoals Hoe, Wat, Welke, Waar omdat je gesprekspartner er geen ja of nee op kan antwoorden. Het vraagt je gesprekspartner om zijn mentale energie in te zetten om jouw problemen op te lossen.

 

Voorbeelden van gekalibreerde vragen zijn:

Wat is hier belangrijk aan voor jou?

Hoe kan ik helpen om dit beter te maken voor ons?

Hoe zou je willen dat ik te werk ga?

Hoe kunnen we dit probleem oplossen?

Hoe moet ik dit voor elkaar krijgen?

 

Het onderhandelingsproces is iets van jou en je gesprekspartner. Samen nadenken vergroot het draagvlak en jullie afstemming op elkaar.

Sta stilte toe

Stilte laten vallen nadat je gelabeld hebt of een gekalibreerde vraag hebt gesteld, geeft ruimte. De meeste mensen willen in een gesprek – en zeker als je het niet met elkaar eens bent – zichzelf herhalen, of de anders nogmaals overtuigen. Hier gaat het om de timing van het zwijgen. Zwijgen helpt in het gesprek om emoties laten wegsijpelen zoals “het droogleggen van een moeras.” Het geeft ruimte aan de ander om zich bloot te geven. Je kunt ook de drie laatste cruciale woorden van de ander herhalen in een vragende intonatie en dan een stilte laten vallen.

 

Bonustip: De positieve, speelse stem

Als je onderhandelen spannend vindt, richt je dan op je positieve stem. Het beïnvloedt ook je eigen gemoedstoestand. Het geheim van de positieve speelse stem is dat je ontspant en glimlacht terwijl je praat. Een glimlach heeft bepaalde invloed op de toon die door andere personen wordt opgepikt. Het effect is dat je stem vriendelijk en  goedaardig klinkt en dat er een luchtige en bemoedigende grondtoon uitspreekt.

 

Wil je ook meer leren deze handvatten toe te passen? In de opleiding tot werkgelukdeskundige (CHO) en teamflow coach leer je gelukscompetenties en handvatten voor geluksgesprekken en voor teamflow.